I valgkampen lovet Senterpartiet at statens bruk av konsulenter og PR-byråer skal kuttes ut. Nå slår Ap/Sp-regjeringen fast at det skal skje.

Under den forrige regjeringen rullet oppdragene inn for PR-byråene samtidig som velgerne hver morgen måtte sjekke om det stod Regjeringen eller First House på nøkkelkortet til statsrådene og de politiske medarbeiderne. Det blir nå slutt på at staten bygger opp under at personer som gjerne har hatt folkevalgte tillitsverv selger sine råd til høystbydende.

Et levende folkestyre betyr at det ikke skal være nødvendig å kjøpe seg tjenester for å komme i kontakt med politikerne. PR-bransjen forteller en historie om at du trenger deres hjelp for å bli hørt. De har timerater til flere tusen kroner som markedsføres med at de flytter makt for de som er villige til å betale.

Vi skal ikke innføre noe næringsforbud for bransjen. Denne regjeringen driver, i motsetning til den forrige, ikke med slikt. Alle private personer og bedrifter står fritt til å bruke sine penger på PR-rådgivning. Vi vil bare ikke bruke felleskapets penger på det.

Senterpartiet flytter makt. Få eller ingen i bransjen tok oss på alvor da vi varslet det i valgkampen. Nå blir makt flyttet fra PR-byråene og over til helt vanlige folk.