Willfred Nordlund, stortingsrepresentant fra Nordland Fylke. Her kommer del 3 i opplæringen. Dette leserinnlegg setter søkelys på sentralisering. Er det Høyre regjeringen med støtte fra FrP og deres politikk som forårsaker sentralisering, eller er det andre underliggende årsaker. Har du tenkt over det, eller ønsker du som politikker å formidle budskap ala Trump.

Jeg har levd så lenge at jeg husker dagen i går, forstår utviklingen og kan se for meg den dagen som kommer. Mennesker har en stor egenskap, og det er at menneskene utvikler sin intelligens og bruker den til å effektivisere de fleste verdikjeder. Innovasjon endrer samfunnet, men har også en sideeffekt, den virker av og til sentraliserende.

La oss se litt på landbruket. Hvorfor er det blitt færre bønder i Norge?

Innovasjon endrer landbruket, og dagens landbruk er så effektivt i sin produksjon at det reduserer antall bønder. Ønsker vi bruke penger på å stoppe denne utviklingen eller skal vi bruke pengene på noe annet?

Det samme har skjedd innenfor fiskenæringen. Fangstteknologien er så effektiv, at den kan tømme havet for fisk. I dag er næringen lønnsom og uten subsidier, og vi trenger ikke å bruke penger på næringen. Pengene kan vi bruke på andre ting til å utvikle vårt samfunn. Det har selvfølgelig en sentraliserende effekt, men ønsker vi å stoppe utviklingen? Ikke jeg, fordi fiskerinæringen gir i dag et større økonomisk bidrag til utvikling av Lofotregionen enn da det var flere fiskere, båter og landanlegg.

Og hvis du ikke har fått med deg hva som påvirker vårt samfunn mest, så skal jeg forklare det for deg. Digitalisering er en motor for sentralisering, men gir også muligheten for desentralisering, fordi den også gir folk mulighet til å bo, å drive næring i distriktene. Digitalisering er sterk innenfor alle verdikjeder, også innenfor statlige, fylkeskommunale og kommunale verdikjeder. En sideeffekt av digitaliseringen er at det er behov for reformer fordi statlige, fylkeskommunale og kommunale verdikjeder mangler noe som næringslivets verdikjeder har, som er insitament til endringer. Derfor kommer det politiske reformer, som initierer endringer.

Willfred Nordlund, hva var hensikten med «nærpolitireformen», husker du utgangspunktet? Husker du at vi hadde et «gammeldags» politi, som hadde glemt å endre seg iht. den digitaliserte utviklingen og et endret kriminalitetsbilde. Dette var det store bilde for reformen. Joda, reformen endrer politiet, og i det store bilde kommer den til å bli vellykket. Jeg kan leve med litt mindre politi, der det er lite kriminalitet, hvis ressursene brukes på kriminalitet som er mer skadelig for vårt samfunn. Så er det også slik at politiet er blitt tilført ressurser. I Nordland politidistrikt er politidekningen pr 1000 innbygger økt fra 1,52 i 2013 til 1,85 i 2020.

Husker du ligningskontorene med sine ansatte. Noen eksisterer fortsatt, men husker du hvorfor disse forsvant? Husker du bankene med sin lokale tilstedeværelse? Husker du de politikkere som kjempet mot disse endringene? Ikke jeg, men jeg husker det var noen. Digitaliseringen tok disse arbeidsoppgavene og reduserte antall ansatte.

Willfred Nordlund, hvilke politiske parti har innovasjonskraft?

Dessverre, så må jeg skuffe deg, fordi jeg finner ikke Senterpartiet i denne kategorien. Det er to parti som driver med politisk innovasjon. Det ene partiet er Miljøpartiet de Grønne, med sin nytekning innenfor miljø, og det andre er partiet Rødt. Ja, jeg er like overrasket som du over mitt svar. Rødt sin innovasjonskraft er jo at formuen skal konfiskeres og omfordeles der Rødt skal bestemme hvilken bolig du kan få eie, dog får du bare eie en bolig. Dette er partier Senterpartiet skal forhandle med for å få til et regjeringsskifte. Når jeg leser Senterpartiets nye program, med forslag til lavere avgifter, skepsis til ny miljøpolitikk og med nesten samme syn på innvandring som FrP, forteller det meg at Senterpartiet spiller på feil lag.