Gå til sidens hovedinnhold

«Selv om alle kan bidra til å redusere utslipp, er det feilslått å gjøre dette avhengig av personlig økonomi og moral»

En ny og rettferdig miljø- og klimapolitikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ekstreme hetebølger i mange land og ekstrem nedbør med påfølgende flom har satt fyr på klimadebatten. Stadig flere ser at det trengs kraftfulle tiltak for å møte klimaendringer som er en trussel mot vår felles framtid. Etter flere tiår med klima- og miljøpolitisk handlingslammelse haster det å kutte utslipp og bevare naturmangfoldet.

Rødt mener at kapitalismens jag etter profitt for et lite mindretall, og tanken om evig vekst på en klode med begrensede ressurser, er drivkraften i det som skjer. Nå må vi sette naturen sine tålegrenser og hensynet til framtida for barn og unge foran kortsiktig profitt. Da trengs det en kraftfull og rettferdig klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp, motvirker tap av natur og får ned de sosiale og økonomiske forskjellene.

En undersøkelse om norsk klimapolitikk i 2019 viste at seks av ti mente den er mest tilpasset folk med god råd, og 73 prosent mente den er mest tilpasset folk i byene. Dagens klimapolitikk bidrar altså til å støte folk bort fordi den rammer hardest lavtlønte og folk i distriktene. Dette må vi ta konsekvensene av.

Skal vi nå målet om kraftig reduksjon i klimautslippene innen 2030, er vi avhengig av støtte fra et bredt flertall i befolkningen. Selv om alle kan bidra til å redusere utslipp, er det feilslått å gjøre dette avhengig av personlig økonomi og moral, og bruke uttrykk som flyskam, kjøttskam osv.

Rødt jobber for en rettferdig miljø- og klimapolitikk, med tiltak og avgifter som skiller mellom de som har mye og lite, mellom grunnleggende forbruk og luksusforbruk, og mellom by og land. Vi vil ha en rettferdig omstilling som skaper arbeid i hele landet, som sikrer arbeidsplassene i hjørnesteinsbedrifter i industrien og som fremmer lokal videreforedling, basert på fornybare naturressurser.

Rødt vil jobbe for at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser med 70 prosent innen 2030. Da må vi trappe ned oljevirksomheten gjennom å si nei til alle nye oljefelt, bruke deler av oljefondet til å investere i miljøvennlig industri og satse på økt videreforedling. Vi må praktisere en føre-var-holdning til alle naturinngrep, stanse nedbygging av natur og tap av biologisk mangfold. Det betyr blant annet å stoppe vindkraftutbygging, og sikre bærekraftig bruk av havområdene.

Det må bli lettere for folk å ta vare på det de har, gjennom momsfritak på reparasjoner, lengre garantitid og få slutt på planlagt «levetid» for produkter. I tillegg vil vi satse på utlånsordninger og styrke fagutdanning innen gjenbruk og reparasjon.

Vi må bygge høyhastighetsjernbane framfor planlagte motorveiprosjekter og større flyplasser, og vi må bygge Nord-Norgebanen. Med å stemme på Rødt får folk i Nordland en representant som vil kjempe for en nødvendig og rettferdig miljø- og klimapolitikk på Stortinget.

Kommentarer til denne saken