«Selv Eolus skjønner at vindturbiner er upopulært, også i Vefsn»

Av
DEL

LeserbrevVindkrafttilhenger i spagat

I Helgelendingen 9. mai serverer Morten Isaksen et forsvar for å bygge ut vindkraft. Innholdet i forsvarsargumentasjonen er stort sett gjentakelser av vindindustriens argumenter. Det er samtidig positivt at han oppsummerer at vindindustrien ødelegger urørt natur, at utenlandske spekulanter gjør seg rike på vindindustrien og utnytter norske arealer.

Han skriver videre at vindindustrien kan gjøre det vanskelig for næringer som reindrift og sauedrift. Han nevner også at store antall fugler og insekt vil dø i møte med vindturbinene. Han skriver dessuten at vindindustrien skaper visuell forsøpling «for noens øyne».

Kort fortalt framhever han viktige argument mot vindindustri på land, selv om han enkelte steder modererer sine uttalelser. Et eksempel er at vindindustrien er visuell forsøpling «for noens øyne». Jeg tror at ganske mange, og ikke kun «noen», er glade for at Eolus i fjor valgte å trekke vindturbiner bort fra øyfjellkammen.

Vindturbiner er ikke noe nordmenn ønsker å vise fram, ei heller å høre. At Eolus gjorde dette taktiske trekket på øyfjellkammen viser at selv Eolus skjønner at vindturbiner er upopulært, også i Vefsn. Ute av syne – i byen = ute av øre og ute av sinn.

Isaksen skriver flere gode argument mot vindindustri. Men brått legger han hodet sitt på hoggestabben: Han forklarer hvorfor han likevel vil ha vindturbiner i urørt natur. Kronargumentet er det som i praksis har vist seg å være en løgn og som er gjentatt til det kjedsommelige av vindindustrien: Vi må bygge vindkraft for å kunne kutte ut fossil kraft. «Simpelthen fordi enhver vindmølle vil gi fossilfri kraft», som Isaksen skriver. Her er han brått inne i essensen av falsknerspillet fra vindindustrien.

Jeg har aldri sett dokumentert at kullkraftverk har blitt lagt ned som en direkte følge av vindturbiner. Kan Isaksen vise oss dokumentasjon på at det har skjedd eller vil skje? Eller mener han at vi skal ødelegge naturen vår fordi vi simpelthen skal gjette oss til at kullkraftverk blir lagt ned? Har Isaksen tilgang til internasjonale avtaler som er signert og som beviser at for eksempel et eller to tyske kullkraftverk legges dødt når propellene starter ved Øyfjellet?

Han kaster ut en løs påstand, muligens fordi han synes at løse påstander passer godt inn i argumentasjonen. Det er nettopp slik også vindindustrien jobber, og det er muligens fristende for Isaksen å etterape. Vindindustriens hensikt er imidlertid kun å tjene penger til obskure eiere. Isaksens poeng er derimot svært godt: Klimaet på jorden blir varmet opp av fossilsamfunnet.

Men det er nå en gang slik at alle gode forskerkrefter for lenge siden har dokumentert grundig at arealinngrep, naturmangfold OG klima henger nøye i hop. Isaksen bruker på sin side det mye brukte argumentet om at vindindustrien beslaglegger kun promiller av landarealet vårt (han sier 0,25 promille. Jeg har lest tre promille. Det er uansett vanskelig å regne ut).

Det han ikke sier noe om er hvor mye av den URØRTE naturen vindindustrien legger beslag på. Den type natur vi nesten ikke har noe igjen av. Jeg kjenner ikke det korrekte tallet. Men det er stor forskjell på om en fisk er 40 centimeter mellom øynene eller om den er 40 centimeter fra kjeften til fiskehalen.

Isaksen mener åpenbart at vi skal bygge og bygge og bygge ut mer og mer urørt natur. Ikke helt ulikt en type tankegods som var dominerende for etterkrigstidsgenerasjonen: Bygg, ikke spør! En tenkemåte som er i fred med å kverke naturen vår. Isaksen har flere hanglende argument: Han ønsker ikke mer plast i havet, fordi fisk spiser mikroplast, og fordi vi spiser fisk.

Plastforsøpling er noe skit, det er vi helt enige om, Isaksen. Jeg bare nevner at det vil hagle plastbiter fra vindturbinene. Isaksen mener også at vindkraftmotstanderne ikke er virkelighetsorienterte, fordi vi ikke ser ut til å forstå at vi av klimahensyn må stoppe å bruke fossilbasert energi. Vi skjønner heller ikke at vi må bygge ut fornybar energi.

Jeg er helt enig i at vi ikke kan fortsette med fossil energi. Men å ødelegge mer natur- og naturmangfold er ikke svaret på dette enorme og globale problemet. Isaksen nevner blant annet kraftverkseffektivisering.

Ja, tenker jeg, det er bra. Dersom vi egentlig trenger mer energi, vel å merke. Jeg tror imidlertid at klima- og naturkrisen på kloden er så stor at vi må redusere vårt materielle forbruk kraftig. Produksjon av ting vi ikke trenger er dessverre en bærebjelke i dagens samfunn. Det kan ikke fortsette slik. Produksjon krever energi. Og per i dag også enorme mengder plast og dermed fortsatt oljeproduksjon. Dette er plastprodukt som brukes blant annet i produksjon av vindturbiner. Og millioner av andre meningsløse produkt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags