Selger nordlandshus fra 1740: – Dette er en sjelden og unik eiendom

På Løkta i Dønna kommune ligger dette ærverdige gamle nordlandshuset, som har både stabbur og hage, og eget lakseløyve.