Seks søker lærerjobb ved Elsfjord skole til høsten