Det skal brukes seks millioner kroner over tre år for «å utvikle plattformer for digital kommunikasjon, informasjon og tjenesteyting for ungdom i kommunene.» Deltakerne i prosjektet er kommunene Vefsn, Brønnøy, Hemnes, Rana, Storuman og Gornij Milanovac. I tillegg er organisasjonene Sico, Helgeland ungdomsråd og stiftelsen MED ungdom i fokus med på prosjektet.

Støtten kommer fra Erasmus+ og Aktiv ungdom, samt statlige innovasjonstilskudd og Statsforvalteren i Nordland.

«Til neste sommer blir det en meget spennende internasjonal innovasjonscamp med base i Mosjøen, med aktiviteter i Vefsn, Hemnes og Rana. I prosjektperioden vil det også være samlinger i Sverige og i Serbia», heter det i en pressemelding.

I den samme pressemeldingen ble det oppgitt at Bufdir nylig har nominert Vefsn til topp fire blant årets ungdomskommune i Norge i 2021. Avgjørelse tas den 1. november i Kristiansand.