Til sammen har man nå et samlet underskudd på 453 millioner kroner, og administrasjonen skal oppdatere styret på statusen for helseforetakenes arbeid med økonomisk omstilling.

For Helgelandssykehuset er det pr. august snakk om et underskudd på 97 millioner kroner.

Allerede i august vedtok styret i Helse Nord at lånesøknader til nye prosjekter blir satt på vent. Det har gått ut over framdriften i arbeidet med å realisere Nye Helgelandssykehuset, da neste anledning for å søke om lån vil være i desember 2023.

Den eneste saken på dagens saksliste omhandler Helse Nords vurderinger av framdrift i det nevnte omstillingsarbeidet, samt behov for ytterligere oppfølging lokalt og regionalt.

Møtet startet klokka 10.30, og er beregnet å vare i to timer. Det kan du følge direkte ved å trykke på videoen øverst i denne saken.