Scooterløyper til glede, fornøyelse, bygdeutvikling... og besvær

LØYPENETT:  - Grane Arbeiderparti har gått til valg på at «Scooterløypene i Grane skal opprettholdes minst på dagens nivå, og gjerne videreutvikles, skriver Åse Granmo. Bildet er fra Bæråsen.

LØYPENETT: - Grane Arbeiderparti har gått til valg på at «Scooterløypene i Grane skal opprettholdes minst på dagens nivå, og gjerne videreutvikles, skriver Åse Granmo. Bildet er fra Bæråsen. Foto:

Av
DEL

Leserbrev «De kan ikke klage bare fordi de er uenige» sier rådmann Øyvind Toft i Helgelendingen torsdag 23. april. Sånn blir han i hvert fall sitert av journalisten som fulgte kommunestyremøtet 15. april. Han sikter til klagesaken angående scooterløypene i Fiplingdal.

Jo, de kan faktisk klage dersom de er uenige. Klageretten er ubestridelig, uansett årsak. Det er opp til klageinstansen å vurdere grunnlaget for klagen, og behandle den ut fra det.

Scooterløypene i Grane har blitt godt mottatt av scooterentusiaster, både fastboende og besøkende og av folk flest virker det som. Nå satte riktig nok koronapandemien en stopper for en rekke gode tiltak langs løypene og man fikk denne vinteren ikke fullt ut benyttet de muligheter som løypene kan gi. Vi som så fram til scooterkafe på Strandli, eller på Bygdehuset på Majavatn får heller glede oss til neste vinter.

Været har egentlig heller ikke spilt helt på lag denne sesongen, men nok om det! Løypenettet i Grane har åpnet muligheter som for få år siden var «utopiske» ved å øke tilgjengeligheten til gode naturopplevelser for svært mange. Facebook flommer tidvis over av nydelig bilder fra Kappfjellsenderen, Jervskaret, Stortjønna og andre naturperler i Grane som tidligere var uoppnåelige vinterstid annet enn for de aller sprekeste og knapt nok dem. Nå publiseres det bilder i sosiale medier av glade pensjonister, fornøyde småbarnsfamilier og lykkelige ungdommer. På scooter. Felles for alle er gleden over å komme seg ut. Naturopplevelsen! Det sosiale! Scooterkjørerne har fått et tilbud som de setter stor pris på, og i glede over lovliggjøringen og i redsel for å miste muligheten til motorferdsel i utmark så er selvjustisen høy, og det som tidligere var farefull og ulovlig frikjøring er nå tilnærmet fraværende!

Så til saken:

Det finnes nok ulike grunner til at folk klager på scooterløyper. I dette tilfellet er det området Simskaret/ Fiplingvatnet som er «stridens kjerne», og da spesielt løypa som går langs vatnet.

Denne løypa kom i stand etter at grunneiere i Fiplingdal hadde lagt ned et stort og helt nødvendig arbeid i forkant, der blant annet Statskogs grunneierrettigheter tilknyttet vassdraget ble avklart. Med tanke på det utrettelige engasjementet blant lokale grunneiere er vi derfor på ville veier som politikere dersom hytteeieres meninger og interesser skal gå foran de fastboende sine ønsker og behov for egen bygd og for eget næringsgrunnlag. For det er ikke de som bor i bygda som har motforestillinger. Nei, det er deler av hyttefolket.

Det fremkom lite eller intet nytt i klagene som var fremsatt. Det var i hovedsak den samme argumentasjonen som de samme hadde ført under høringen i scooterløypesaken. Kommunestyret kunne derfor gjort det enkelt: Klagene tas ikke til følge.

Men i stedet havnet vi i en politisk øvelse, som for det første tok uendelig lang tid, og som for det andre burde vært helt unødvendig. En ting er at de som klagde inn vedtaket prøvde seg på en omkamp, det skjer rett som det er – men at ordfører gjorde det samme er faktisk ganske oppsiktsvekkende. Hun fremmet sitt eget forslag, stikk i strid med det opprinnelige kommunestyrevedtaket. Det var riktig nok uenighet i Senterpartigruppa under den ordinære behandlingen av saken i desember, men at ordfører prøver seg på en «omkamp» sammen med de som påklager et tverrpolitisk solid flertallsvedtak gjort av det kommunestyret som hun selv leder er ganske oppsiktsvekkende. Slagordet om at Senterpartiet er partiet «Nær folk - i hele Grane» holder ikke helt «vann» når partiets frontfigur fremmer forslag totalt i strid med bygda Fiplingdals ønsker. Hun stemte imot scooterløypa på Fiplingvatnet i desember, og nå gjør hun det en gang til. Det er ikke særlig «nært folket»….

Nå blir det spennende å se hvordan Fylkesmannen i Nordland (som er siste klageinstans) vil forholde seg til saken. Det er neppe en styrke for oss at klagesaken gikk til avstemming i Grane kommunestyre med 4 ulike innstillinger. I tillegg til rådmannens innstilling forelå det et forslag fra Kitty Vassdal (Sp), et forslag fra ordfører Ellen Schjølberg (Sp) og et forslag fra leder i NNU Raymond Fagerli (Sp). Fagerlis forslag var i tråd med vedtaket fra desember.

Til slutt:

Når flertallet i kommunestyret har talt, når vedtaket om et utvidet scooterløypenett er lovlig fattet og når ingen nye opplysninger foreligger i saken så forholder vi oss til det. I Grane Arbeiderparti har vi gått til valg på at «Scooterløypene i Grane skal opprettholdes minst på dagens nivå, og gjerne videreutvikles». Vårt valgprogram står ved lag!
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken