Sannheten om fylkets budsjett

Av
DEL

Leserbrev 

«Posisjonen gjør alt de kan for å gjøre det jævligst mulig for nordlendingen» utbasunerte Dagfinn Olsen fra Frp da han la fram partiets alternative budsjett i forrige uke. Høyre og Frp har brukt flere måneder på å fortelle denne historien: «Det finnes egentlig nok av penger i fylket, det er bare posisjonspartiene som er onde.» Selv om budsjettet nå er vedtatt, er det på sin plass å parkere pølsevevet der det hører hjemme.

Spør deg selv: Er politikere opptatt av å bli likt? Med mindre du lever i en alternativ virkelighet, vet du svaret. Politikere gjør selvsagt det de mener er riktig, men så fremt det er mulig kommer de også til å unngå å gjøre folk sure. Nordlandspolitikere skiller seg ikke ut i så måte, så posisjonspartiene liker å klippe snorer og få klapp på skuldra, og hater fakkeltog og kjeft. Med det som utgangspunkt, finnes det bare én rimelig forklaring på det budsjettet flertallet vedtok i forrige uke: Det fantes ikke penger til mer.

Sannheten er at fylket har fått et kutt på 486 millioner kroner fra regjeringen. Sannheten er at fylket har fått en haug med nye oppgaver, som ikke er finansiert. Fylket skal f.eks. fra årsskiftet overta ansvaret for kulturminneforvaltningen i Nordland. Fylkesmannen bruker fire årsverk på dette arbeidet, men regjeringen gir fylket bare nitti tusen for den samme jobben. Hvor mange årsverk får man for nitti tusen? Jeg kan avsløre at det ikke er fire, og differansen må tas fra andre deler av budsjettet.

Fylket har også ansvaret for å å oppgradere alle tunnelene i fylket ihht det nye EU-direktivet, og det må skje før 2022. Prislapp: cirka en milliard. Fylket må videre rassikre en en rekke strekninger. Også dette er dyrt, men ingen av delene er fullfinansiert fra staten.

Fylket har fått pålegg av Stortinget om å legge om ferge- og hurtigbåttransport til lav- og nullutslipp før 2025. Det betyr at det må kjøpes nye ferger og båter for mange hundre millioner, og tilhørende kaianlegg må også oppgraderes med ladetilbud osv. Fullfinansiert? Nei, det påløper ekstrakostnader på flere hundre millioner. Det er selvsagt riktig og viktig at Nordland kutter utslipp, men pengene må hentes et sted.

Bare for å illustrere akkurat hvor typisk dette er: regjeringen har også bestemt at fylkene skal overta fiskerihavnene, og også her er det staten som sparer på dette. Kystverket har fått rundt 450 millioner i året til fiskerihavnene i perioden 2015-2018, men i 2019 – året før fylkene skal overta – kuttes midlene til en tredjedel. Det er et så lavt tall at alle fylkene fra Møre og Romsdal og nordover har nektet å signere på overtakelsen. Jeg har aldri hørt om noe lignende, at et fylke nekter å følge et slikt vedtak. Situasjonen er dramatisk.

Nordland har satt av penger til investeringer, og enkelte har kritisert dette. Hvorfor investere, når vi ikke har penger til drift? Svaret er enkelt: Jo dårligere standard veiene får, jo dyrere blir de å vedlikeholde. Etterslepet på fylkesveiene i Nordland er på ni milliarder kroner, og det koster oss dyrt. Å ta igjen noe av etterslepet frigjør midler til drift. Det samme gjelder bygging av nye VGS i Mosjøen og Narvik: Begge steder er skolene spredt på mange steder, og har høye strøm- og vedlikeholdsutgifter. Å bygge nye skoler vil redusere driftskostnadene på sikt. Det utredes bygging av nytt fylkeshus i Bodø, men forutsetningen er at dette vil gi lavere driftskostnader enn dagens høye leieutgifter rundt omkring i Bodø. Hvis man ikke sparer penger, vil investeringen ikke bli gjort.

Ser man til sammenligning på Høyre og Frps budsjetter, finner man ut at de vil bygge skoler med verdens dyreste finansiering, OPS – Offentlig Privat Samarbeid. I resten av verden er denne finansieringsmåten forlengst diskreditert, og svenskenes høyreparti konkluderte f.eks. i 2013 med at OPS var «Mycket, mycket dyrare», og noe de aldri kom til å gjøre igjen. Seks år senere har denne håpløse finansieringsmetoden kommet til Nordland: i stedet for å låne pengene hos banken, låner man fra et firma, som har lånt hos banken, og betaler dermed dobbelt for å låne. I tillegg vil opposisjonen bruke premieavviksfondet, som sikrer pensjonen til de ansatte, rentefondet, som sikrer drifta i tilfelle rentehopp, og omtrent alt annet av buffere og sikringer som ren fornuft tilsier at man bør legge inn. For å si det på en fin måte, så vises det veldig godt at posisjonens visste at deres budsjett ikke ville bli vedtatt, for de ville aldri kunne styrt med et slikt budsjett. Jeg har stor forståelse for de som mener at fylkesrådet burde prioritert annerledes i budsjettet, og en diskusjon basert på en annen bruk av pengene er helt ok. Det som ikke er ok er når opposisjonen later som om fylket har flust med penger, og det er ren ondskap som gjør at fylkesrådet kutter i tjenester på samferdsel og utdanning. Folk har rett til å vite hva situasjonen faktisk er, og opposisjonen har i stedet servert ren diktning for å unngå at regjeringa får ansvaret for budsjettrammene i Nordland.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken