Etterlyser bedre skolevei i Prestmarkveien: – Ungene må trygges

I snart 19 år har Pål Børholm etterlyst asfalt, fortau og fartdumper på strekningen mellom Bjarnetjønna skole og ungdomsskolen, uten at noe har skjedd. Kommunen mangler midler til å gjennomføre utbedringen.