85 000 kroner til Petter Dass- dagene: - Dette er flott!

Helgeland museum fikk 85 0000 kroner av Nordland Fylkeskommen, til Petter Dass-dagene 2020.

Helgeland museum fikk 85 0000 kroner av Nordland Fylkeskommen, til Petter Dass-dagene 2020. Foto:

Årets andre tildeling av Nordland Fylkeskommunes tilskuddsordningen for kulturprosjekter- og arrangementer er fordelt.

DEL

60 søknader ble vurdert i denne runden og til sammen ble 808 000 kroner fordelt på 25 prosjekter. Helgeland museum fikk 85 0000 kroner til Petter Dass-dagene 2020.

I budsjettet for 2019 er det avsatt 2 693 000 kroner til fordeling til tilskuddsordningen Kulturprosjekter og -arrangementer. Ordningen har søknadsfrist 1. mars og 1. september. Formålet med ordningen er å stimulere til å gjøre kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

– Dette er flott for Petter Dass- dagene, sier Irina Jovic, daglig leder ved Petter Dass-museet.

Flest søknader på våren

Erfaringsmessig får fylkeskommunen inn det flest søknader om våren. Derfor har man valgt å fordele ca. 70 % av beløpet til første runde, og ca. 30 % til andre. 60 søknader er vurdert i denne runden, med en total søknadssum på 4 756 140 kroner.

-Selv om vi dessverre ikke har midler til å innfri alle søknadene synes vi det er veldig gledelig at vi får så mange inn. De forteller at vi Fylkesråd Kirsti Saxi (SV) har et aktivt og mangfoldig kulturliv i fylket vårt sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

-Vi har prioritert søknadene som retter seg mot barn og unge, og som bidrar til samarbeid mellom profesjonelle og amatører. Siden vi er opptatte av at alle nordlendingene skal ha gode kulturopplevelser har også turneer fått ekstra prioritet. Det er stor bredde i søknadene som mottar støtte. Og det er noe for både store og små. Vandreutstilling med samisk grafikk, filmfest, musikkworkshops og gammeldans er eksempler på noe av det nordlendingene har i vente.Artikkeltags