Seks vil bli avdelingsleder på Sandnessjøen Videregående

Det har kommet inn seks søkere på stillingen som avdelingsleder ved Sandnessjøen Videregående skole. Fem damer, og en mann har søkt. Fem av dem er lokale.