– Vi har vært nede på stålet før, men nå har vi slitt av det også. Vi bygger oss nedover i veistandarden, og det er bekymringsfullt

Varselklokkene ringte da formannskapet onsdag via en regnskapsrapportering fikk beskjed om at det ikke finnes penger til å bruke på vei i Alstahaug kommune.