Kommunen bestrider millionsmell: – Det er snakk om regler som nå tolkes på en annen måte, og har tilbakevirkende kraft

Skatt Nord har kommet fram til at Alstahaug kommune må betale tilbake 19,6 millioner av den momskompensasjonen som de fikk i forbindelse med byggingen av kulturbadet. Dette er kommunen svært uenig i, og vil påklage saken.