Skal bruke 26,7 milliarder kroner på samferdsel i Nordland

Slik ser planleggerne i Statens vegvesen for seg deler av strekninga Kappskarmo-Brattåsen-Lien

Slik ser planleggerne i Statens vegvesen for seg deler av strekninga Kappskarmo-Brattåsen-Lien

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen har foreløpig fordelt 26, 7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter i Nordland.

DEL

Det framgår av forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018–29 som ble lagt fram onsdag.

Av forslaget framgår det at parsellen Kappskarmo – Brattåsen – Lien på E6 Helgeland sør skal fullfinansieres som forutsatt med 1721 millioner kroner i første del av planperioden – det vil si i løpet av 2018 -2023.

På luftfartskapittelet framgår det at det skal brukes 5,2 milliarder kroner til flytting av Bodø lufthavn, og at det bevilges 2,4 milliarder kroner til prosjektet allerede i løpet av første del av planperioden. Dette inkluderer 200 millioner kroner i flyttekostnader for den offentlige redningshelikoptertjenesten. Restsummen, for å kunne bygge en ny flyplass i Bodø, 2,8 milliarder kroner, forutsettes dekket av Avinor.

I planen omtales ikke den nye flyplassen i Rana ut over det som allerede er kjent. Det skal bevilges 1,47 mrd. kroner til den nye flyplassen, men pengene kommer ikke før i siste del av perioden.

«Samlet investeringskostnad er beregnet til 2,090 milliarder kroner. Resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner. Det legges opp til å starte arbeidet i løpet av første del av planperiode med lokale midler», heter det om den nye flyplassen som omtales som flyplass, ikke «en stor flyplass».

Formuleringen inneholder også en annen nyanse ut over det som tidligere har vært kjent. Det slås ikke lenger fast at det lokale bidraget til flyplassen skal være 600 millioner kroner, men "opp mot" 600 millioner kroner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken