– Internett er kommet for å bli og det er det vi må forholde oss til

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for den nye autopassferje ordningen.