Gå til sidens hovedinnhold

Storoffensiv mot juks

Artikkelen er over 4 år gammel

Juksemakerne i bygg- og anleggsbransjen går en tøff tid i møte.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har nemlig varslet en kraftig opptrapping for å avdekke lovbrudd.

– Sammen med bransjen jobber Statens vegvesen og Jernbaneverket aktivt med forebyggende tiltak og strengere kontroll for å motvirke sosial dumping, påpeker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Høy bevissthet

I et skriftlig spørsmål til Solvik-Olsen vil stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) ha svar på hvilke grep samferdselsministeren vil ta for at regler om minstelønn, planlagt hviletid og maksimalt antall arbeidstimer blir overholdt i store infrastrukturprosjekter.

Nylig ble det avdekket flere avvik hos underleverandører i forbindelse med utbyggingen av Follobanen.

– Sosial dumping er en av de største utfordringene i vår tid. Derfor må dette problemet være høyt oppe i bevisstheten. Det gjelder i Jernbaneverket, i Statens vegvesen, i bygg- og anleggsbransjen og blant politiske myndigheter, sier Myrli til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Spisskompetanse

I sitt svar til Myrli påpeker Solvik-Olsen at det er blitt utviklet verktøy for gjennomføring av kontroll både innen utbygging, drift og vedlikehold.

– Samferdselsetatene vil i tiden framover satse mer på å bygge opp spisskompetanse innen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for å være best mulig rustet til å avdekke eventuelle brudd på kontraktens bestemmelser, skriver han.

Selv om Solvik-Olsen også opplyser at Statens vegvesen nå har opprettet regionale arbeidsgrupper som skal bistå prosjektene i arbeidet mot sosial dumping, er ikke Ap-politikeren videre imponert.

– Jeg ønsker en mer offensiv tilnærming. Når det blir avdekket flere avvik ved Norges største jernbaneprosjekt, må vi ha et system som fanger opp lovbrudd. Vi har et stort ansvar for å eliminere så mye som mulig, påpeker Ap-politikeren.

Sosial dumping er en av de største utfordringene i vår tid.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap)

 

Kontrollarbeid

Solvik-Olsen minner om at problemene som ble avdekket på Follobanen, i stor grad er resultatene fra kontrollarbeid som etatene selv gjør.

Frp-statsrådens offensiv består også av en fersk samarbeidsavtale mellom Skattedirektoratet og Jernbaneverket.

– For å luke ut useriøse aktører før kontrakter tildeles, har Jernbaneverket implementert et nytt evalueringssystem for leverandører, opplyser Solvik-Olsen. (ANB)

Kommentarer til denne saken