Kjærstad skal bestå

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leder Det skal bygges ny stor flyplass på Hauan ved Mo i Rana og flyplassen på Kjærstad ved Mosjøen skal bestå. Det bekjentgjorde et knippe sentrale politikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF på en pressekonferanse på Mo i går. En ny flyplass vil først få statlige penger fra 2024. Oppstart av bygging kan skje ved bruk av lokale midler og det skal vurderes alternative finansieringsformer.

For vår del er det aller viktigst at det poengteres at en ny stor flyplass på Mo i Rana ikke innebærer noen endring i lufthavnstrukturen på Helgeland. Dette har alle sentrale partier i denne prosessen garantert. Det spesielle ved disse garantiene er at de går helt på tvers av det alle utredninger har konkludert med i spørsmålet om ny stor flyplass på Mo i Rana. Også fagetaten Avinor har gjentatte ganger poengtert at i alle fall flyplassen i Mosjøen må legges ned. Mest sannsynlig også Stokka ved Sandnessjøen, for at den nye store flyplassen skal få et tilstrekkelig passasjergrunnlag for å sikre noen få avganger i døgnet med store fly.

For oss er det fortsatt en gåte hvor man skal hente så mange nye passasjerer fra for at de store flyselskapene skal vurdere Hauan som ny destinasjon. Vi unner mer en gjerne Rana en ny flyplass til erstatning for Røssvoll. Men dessverre tror vi patriotenes estimater for passasjerer er i overkant optimistiske. Det vil i så fall lett kunne sette både Stokka og Kjærstad under press. Skulle det bli en situasjon vil det lett komme krav om nedlegging. Kampen om lufthavnstrukturen er derfor på langt nær over.

Det kan også være grunn til å reflektere litt over den finansieringsmodellen som regjeringspartiene med støtte fra KrF og Venstre har valgt. En ting er at den vil låse framtidige regjeringer til denne beslutningen. Det er likevel mer grunn til bekymring når det åpenbart er størrelsen på pengesekken til ulike private aktører og kommunen som er med å avgjør denne typen prosjekt. Etter vårt skjønn er dette en ny politisk dreining mot et samfunn der de store blir enda større på bekostning av de små som blir stadig mindre. I så fall er det en politisk utvikling som strider helt mot den norske modellen.

Vi tar likevel politikernes løfter på alvor og tror dem når de sier at lufthavnstrukturen på Helgeland skal bestå. Vi applauderer også Avinor som i en pressemelding like etter at utbyggingsplanene av Hauan var gjort kjent, kunngjorde at de nå skal i gang med omfattende utbedring av flyplassen i Mosjøen for at den skal kunne brukes i mange år framover, som Avinor skriver.

Det bør være en kraftig inspirasjon til å sette full fart i planene om utvidelse av flyplassen i Mosjøen til 1199 meter. Beslutningen må også inspirere til å intensivere arbeidet for å tiltrekke seg ny aktivitet. Vefsn er et samfunn i vekst. At flyplassen skal bestå og kanskje utvides bør være et godt utgangspunkt for å forsterke denne positive trenden.

Artikkeltags