Helgeland får dårlige tilpassede ruter

NYE FLYRUTER: Ordføreren i Alstahaug, Bård Anders Langø, stiller samferdselsministeren spørsmål om de såkalte FOT-rutene som skal gjelde fra 1. april 2017.

NYE FLYRUTER: Ordføreren i Alstahaug, Bård Anders Langø, stiller samferdselsministeren spørsmål om de såkalte FOT-rutene som skal gjelde fra 1. april 2017.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev  

Åpent brev til Statsråd Ketil Solvik-Olsen

I forbindelse med nytt anbud på de såkalte FOT-rutene i midt- og nord-Norge opplever vi en svært dramatisk endring i tilbudet fra våre lokale lufthavner på hele Helgeland.

Det ble tidlig advart fra Arbeiderpartiet at dette kunne få særdeles store konsekvenser for flytilbudet i distriktet. For vår del ved Sandnessjøen lufthavn halveres det daglige tilbudet. Dette har fått vårt lokale næringsliv til å reagere med spontan vantro, og jeg er helt sikker på at lokale representanter fra regjeringspartiene opplever dette som særdeles pinlig. Dette var nok ikke i tråd med forutsetningen som skulle gi økt konkurranse og selskapenes muligheter til å tilpasse rutene etter markedet på en bedre måte.

Sandnessjøen og Brønnøysund har i mange år samarbeidet om å tilrettelegge for gode tjenester til en voksende olje- og gassnæring i vår del av Norskehavet. Tilbakemeldinger fra en næring som for tiden sliter i motbakke er svært tydelig. Dette vil stikke kjepper i hjulene for forsyningsbasen og leverandørindustrien i Sandnessjøen og samarbeidet med Brønnøysund som har helikopterbase og utflyging av personell til Norne, Skarv og etter hvert Aasta Hansteen. Det er med det nye anbudet ikke mulig å fly mellom Brønnøysund og Sandnessjøen uten å mellomlande i Trondheim eller Bodø. Reisetida med bil eller buss er minst på tre timer hver vei per i dag.

Dårlige tilpassede ruter slik det kan se ut som vi får fra 1. april neste år vil gi betydelige utfordringer for helsereiser til spesielt Universitetssykehuset i Tromsø. Dette vil gi langt flere overnattinger og utgiftene i forbindelse med helsereiser vil stige betydelig. Dette vil bare dytte enda flere kostnader inn til Helse Nord, og selvfølgelig til slutt Helse- og omsorgsdepartementet. Slik det ser ut i dag vil vi for vår del måtte vurdere å sette nesen mot Trondheim og St. Olavs-sykehuset med bakgrunn i bedre og mer tilpassede ruter sørover. Dette vil også på sikt gå ut over pasientgrunnlaget i Helse-Nord.

Det har kommet svært mange innspill i løpet av helgen om et betydelig dårligere tilbud ved Sandnessjøen lufthavn, og slik jeg opplever fra hele Midt-Norge med små lokale flyplasser. FOT-ruteanbudet må vurderes og vi stiller store spørsmålstegn ved manglende høringsrunder slik vi har hatt tidligere.

Til slutt er vi selvfølgelig svært glade for at Sandnessjøen lufthavn endelig får benytte sin fulle banelengde, som igjen gir oss muligheten for å ta ned større fly som kan være med på å utvikle spesielt reiselivet på ytre Helgeland. Men det nye rutetilbudet er et særdeles stort skår i gleden, og gir oss betydelige utfordringer for næringslivet og helsereiser på vår del av Helgeland.

Mandag startet Avinor sin nordområdekonferanse i Tromsø. Her håper jeg Statsråden kan begrunne valget av de nye FOT-rutene på en grundig måte, og kanskje komme med noen avklaringer.

Artikkeltags