Gå til sidens hovedinnhold

Samferdsel i Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vårt langstrakte fylke er det er tidkrevende å reise og vi skulle gjerne sett en større andel av samferdselsbudsjettet ble prioritert hit, men pengene må legges i prosjekter som løfter fylket og skaper gode løsninger. Etter årsmøtet i Vefsn Arbeiderparti nylig, mener partiet derfor følgende prosjekter må prioriteres:

E6 – Helgeland

Gjentatte ganger han det blitt løftet små håp om at regjeringen skulle prioritere midler til ferdigstillelse av E6-prosjektet. Regjeringen har sviktet oss Helgelendinger på dette området. De områdene av prosjektet som allerede er ferdig gir oss en smakebit på hvor flott den nye veien blir. Et stort løft for veinettet i fylket vårt. Dessverre ligger det nå an til å bli et prosjekt man valgte å ikke fullføre 100 %.

Ny by – ny flyplass

Bodø er fylkeshovedstaden vår og fungerer som nav i flytrafikken. Etter at Stortinget la ned flystasjonen der, så har man rettmessig fått lovnader om en kompensasjon med prosjektet. Dette er ikke bare et Bodø-prosjekt, men et prosjekt for oss alle. Oppgradert og ny flyplass i Bodø vil gi oss en god løsning for flyreiser i eget fylke og videre nordover. I en framtid med EL-fly kan man se for seg at vi får hyppigere og billigere avganger til og fra Bodø, som igjen vil ha muligheten til å frakte oss videre til ønsket destinasjon.

Nordnorgebanen

I en tid hvor verden skriker etter grønne løsninger, vil realisering av nordnorgebanen og muligheten for togreise gjennom landsdelen være ideelt. Samtidig vil utvidelse av jernbanen bety at vi i større grad kan flytte gods fra vei til bane, noe som igjen vil redusere biltrafikk og gjøre det tryggere på veien. Det er fornuftig at man får en grundig gjennomgang og utredelse av prosjektet. Men våre politikere må gi oss klare signaler på at de vil prioritere prosjektet. Når det gjelder gjennomføring, så er en naturlig begynnelse å ruste opp Nordlandsbanen i første omgang. Opprusting av Nordlandsbanen vil kunne gi oss kortere reisetid til Bodø, for både folk og gods. Det vil også kunne bli et positivt bidrag for å redusere klimagassutslipp i Nordland.

Etablering av Helgelandspendelen

Helgeland er en liten del av vårt langstrakte land. Likevel er Helgeland i sum et attraktivt arbeidsmarked. Større mulighet for å pendle mellom byene vil gjøre oss enda mer attraktive. Etablering av Helgelandspendelen vil i så måte være et positivt bidrag for å gjøre vår region en mer attraktiv bo- og arbeidsregion.

Kommentarer til denne saken