Gå til sidens hovedinnhold

Salmonellautbrudd over hele landet: – Antall personer innlagt på sykehus er høyt

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som er forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Blockley.

Så langt er det påvist smitte hos 16 personer bosatt i flere fylker i Norge. Smittekilden er foreløpig ukjent, og det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Det opplyser FHI i en pressemelding.

Prøvene er tatt i slutten av november 2021 og frem til første uken i januar 2022. Det gjelder til sammen 16 personer i alderen 1–80 år, og 11 av dem er kvinner. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 12 av 16 smittede, for de fire siste er sekvenseringsresultatene ennå ikke klare.

Personene er bosatt i Viken (3), Vestland (2), Trøndelag (5), Nordland (2) og Troms og Finnmark (3), Rogaland (1) og 12 av dem har vært innlagt på sykehus.

Uviss smittekilde

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer. Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

– Siden de er bosatt eller har oppholdt seg i forskjellige fylker er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. Pasientene blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

– Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om man vil klare å finne smittekilden, men vi følger situasjonen nøye, sier hun videre.

Salmonella Blockley er en sjelden serovariant i Europa. Den er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter. Dette er sannsynligvis heller et utrykk for at det er tilfellene som blir innlagt på sykehus som blir oppdaget og at de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege. Salmonellainfeksjon er vanligvis selvbegrensende og går over av seg selv uten behandling, sier Lange.

Kommentarer til denne saken