Politikere på offensiven?

Når dette leses har fylkestinget i Nordland reist hver til sitt. Den først første samlinga i 2019 er unnagjort og dermed gjenstår det bare fire samlinger til før 2019 er historie. Heller ikke under årets første samling har fylkespolitikerne gjort vedtak som er skjellsettende for Nordland eller for nordlendingenes liv og levnet, med et mulig unntak for elbilinnstrammingene. Det er heller ingenting som tyder på at det vil bli gjort mange slike vedtak i løpet av 2019.

Sakslista til årets første fylkestingssamling sier det meste om hvorfor folk flest møter fylkespolitikken med et skuldertrekk. Eller hva skal vi si om gruppemøter, lunsj, komitemøter og gruppemøter før det er mat igjen. Det er menyen etter at fylkeseldrerådet, trafikksikkerhetsutvalget og fylkesrådslederen har sagt sitt, og kulturfylkesråden har orientert om fylkeshovedstadens ambisjoner om å bli Europeisk kulturhovedstad.

Mange betegner regionnivået – altså fylkestingene – som en gjøkunge i vårt politiske system. I dag er det liten eller ingen interesse for sakene de behandler, samt debattene underveis og vedtakene som fattes. Her må vi legge til at dette er noe som har endret seg over tid. For noen tiår siden var det langt større interesse for fylkestinget og det de til enhver tid hadde fore. Det henger ikke minst sammen med at mediene i hele fylket viet fylkesnivået langt større oppmerksomhet.

Dit kommer vi nok aldri igjen, og det henger trolig mer sammen med at mediene har endret seg enn at fylkespolitikken har gått gjennom en tilsvarende prosess. I løpet av den første samlinga som fant sted i Bodø denne uka, behandlet politikerne i alt 44 saker inkludert de allerede nevnte orienteringer om trafikk, eldre og fylkeshovedstadens internasjonale ambisjoner innen kulturfeltet.

På årets første møte framførte fylkesrådslederen i tillegg noe som kunne minne om et politisk manifest. Innlegget dreide seg om fylkeskommunens nye rolle som samfunnsutvikler. Det innebærer at fylkespolitikerne skal ta en tydelig og aktiv posisjon for å utvikle nordlandssamfunnet videre. Vi deler fylkesrådslederens ønske, og ber en stille bønn om at noen vil legge merke til at fylkesrådet og fylkestinget i år har et ønske om å være på offensiven. Og at det vil komme til syne i form av konkret politikk.