En seier for samarbeid

Forrige fredag ble ett års intensivt arbeid for å løfte Drevjamoen militærleir inn som et supplement til forsvarets rekruttutdanning kronet med seier. Målet var at Drevjamoen skulle utredes som rekruttskole og at dette skulle stå svart på hvitt i langtidsplanen for Forvaret. Der gis det marsjordre om at anlegget skal utredes som supplement til rekruttutdanningen på Terningmoen. I tillegg skal Drevjamoen utredes som lokaliseringssted for rekruttutdanning av personell til Heimevernet. Også dette er nevnt helt konkret i komitevedtaket, og er i sum et meget godt eksempel på hva som er mulig når alle gode krefter jobber sammen.

Innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen innebærer at Haslemoen ved Elverum og Drevjamoen ved Mosjøen skal utredes som supplement til rekruttutdanningen på Terningmoen. Utredningen er det Forsvaret som skal gjennomføre og resultatet blir en del av behandlingen av statsbudsjettet høsten 2021. I tillegg konkluderer komiteen i sitt tverrpolitisk vedtak med at Drevjamoen skal utredes som lokaliseringssted for rekruttutdanning av HV-personell. Det er med andre ord to solide spor som nå må følges videre og jobbes aktivt med. Allerede neste høst kan økt aktivitet på Drevjamoen bli bestemt. Det vil i så fall innebære betydelig økt aktivitet og flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Spørsmålet om framtida for Drevjamoen militærleir er et godt eksempel på hvor viktig det er å tenke nytt og kreativt. Det er bare et drøyt år siden lokalpolitiker for Høyre Odd Langvatn dro Drevjamoen fram som tryllekunstneren drar kaninen opp av hatten. Langvatns evner som tryllekunstner lar vi ligge. Det viktige er å fokusere på hvor verdifullt det er å tenke nytt, og ikke la seg friste av å halse etter andre og andres ideer. I tillegg viser denne saken betydningen av å ha et godt eksternt kontaktnett og en bred allianse som spiller hverandre gode. Saken om Drevjamoen kan godt stå som et lysende eksempel på hva som er mulig dersom nytenking og samarbeid får prege det lokale arbeidet som skal gi ny aktivitet, som kan trekke nye virksomheter til lokalsamfunnet, skape arbeidsplasser og bidra til lokal verdiskaping.

Så er det selvfølgelig ikke slik at økt aktivitet på Drevjamoen er vedtatt. Mye arbeid må gjøres før vi kommer dit. Likevel er dette en milepæl. Det viktige nå er å planlegge det videre arbeidet med denne saken. Det tror vi er helt avgjørende dersom de mulighetene som nå åpenbarer seg skal kunne bli en realitet. Arbeidet så langt har dokumentert at samarbeid og samhold gir suksess. Det kan være et godt utgangspunkt når de neste stegene planlegges. Det er også god grunn til å minne om at dette ikke er et prosjekt som kanskje kan realiseres om fem eller ti år. Dersom Nord-Norge får sin rettmessige del av rekruttutdanningen, kan en gryende økt aktivitet på Drevjamoen være en realitet allerede i 2022.