Sabine rehabiliterer hunder med bruk av vanntredemølle