Klokka 17.05 fikk Politiet i Nordland melding om branntilløp i et lokomotiv som ved Mosjøen stasjon.

– Slik jeg har forstått det var toget på vei inn til stasjonen da det begynte å brenne. Det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd, men det kan se ut til at det har skjedd noe med det elektriske, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen.

Brannen ble slukket ved hjelp av et pulverapparat av togføreren. Det skal ikke ha oppstått noen personskader i forbindelse med hendelsen. Røyken fra brannen begrenset seg til lokomotivet, og var ikke til fare for passasjerer.

– Lokføreren blir fraktet til legevakt for en rutinemessig sjekk, sier Pettersen.

Politiet vil nå gjøre åstedsundersøkelser og etterforske saken videre.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB forteller at det var om lag 100 passasjerer om bord i toget. Han forteller at busser for videre transport sørover er bekreftet, og at de snart vil ankomme stasjonen.

– Vi er glad ingen ble fysisk skadd, og beklager samtidig at det fører til forsinkelser for dem som var om bord, sier Lundeby.

Han forteller at det trolig vil være mulig å flytte toget uten passasjerer til Trondheim for reparasjon, etter at politiet er ferdig på stedet.

– Siden det kom inn på stasjonen vil det også være mulig for andre tog å passere. Hendelsen vil dermed få liten følge for annen trafikk, sier Lundeby.