Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen – hvordan ønsker vi å ha det i Vefsn?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens foreslåtte rusreform innebærer at personer som blir tatt for bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av narkotika til eget bruk, ikke lenger skal straffes. I stedet skal de innkalles til et møte med en kommunal rådgivningsenhet for narkotikasaker.

Realiteten i forslaget er at det ikke legges opp til mer «hjelp» fra helsevesenet enn det som allerede eksisterer i dag. Det foreslås ingen ytterligere rettigheter for brukere eller plikter for hjelpeapparatet, og det er ikke foreslått tilførsel av nye ressurser til kommunene.

Her er regjeringen med Venstre og Bent Høie i spissen på god vei til å liberalisere bruk og besittelse av narkotika!

Ønsker vi dette i Vefsn kommune? Ønsker vi at våre ungdommer skal kunne kjøpe og bruke alle typer narkotika uten at det er forbundet med straffansvar? Som foreldre, besteforeldre, øvrige innbyggere og politikere?

Vi i Vefsn Senterparti ønsker at rusavhengige skal få et bedre og mer verdig liv. Det trenger vi verken en rusreform eller en lovendring for å kunne gjennomføre. Vi er sterkt uenig i forslaget om å avkriminalisere narkotika. Vi frykter at politiet vil miste verdifull informasjon som trengs for å bekjempe organisert kriminalitet. Og er dessuten i tvil om kommunene er rustet til å håndtere dette.

Vi vil at rusavhengige skal få tilbud om helsehjelp, ikke straff. Det er det fullt mulig å få til, uten å legalisere bruk av narkotika. Det er behov for en rusreform, men ikke den regjeringen har lagt fram. Her er ingen konkrete tiltak for bedre det forebyggende arbeidet blant barn og unge, eller tiltak for å bedre behandling og ettervern for rusavhengige. Senterpartiet har i Stortinget allerede lagt fram et alternativt forslag om en forebyggings- og behandlingsreform, hvor rusavhengige blir møtt med helsehjelp, ikke straff.

Dette er totalt skivebom av regjeringen. Dette er ikke veien å gå. Vi kan ikke støtte en politikk som kan føre til økt narkotikabruk blant vår ungdom. Det ønsker vi oss verken i Vefsn eller andre steder.

Kommentarer til denne saken