I år tilbyr Røde Kors aktivitetsdager i august. I oktober tilbyr de «Ferie for alle». Begge tilbudene er gratis å være med på. Tilbudene er for familier med svak økonomi. – I august blir det Zipline i Mosjøen, rafting på Trofors og tur til Namsskogan Familiepark. Søkefristen går ut 8. august og det er fortsatt ledige plasser, sier Asbjørg Sande, ferieleder i Røde Kors.

Basert på tillit

Røde Kors' tilbud baserer seg på tillit. De undersøker ikke familienes økonomiske situasjon.

– Familier søker om å få være med, så velger vi hvem som kan være med etter hvor mange vi har plass til. Vi kjenner til mange av dem som kan være interessert i tilbudet og har aldri opplevd at noen har prøvd å misbruke oss, sier Sande.

Røde Kors vil ha med så mange de kan.

– Vi har bestilt en buss til raftingen og en buss til Namsskogan. Det er plass til cirka 40 på bussene. Vi har ikke satt noen øvre grense enda for hvor mange som kan benytte seg Zipline-tilbudet . Vi skal ta med som mange som mulig. Det er mulig å søke om å få være med på flere tilbud om man vil. Da vil vi vurdere det etter hvor mange plasser vi har igjen, sier Sande.

Pengene til aktivitetsdagene kommer via Røde Kors Norge.

Vil skape minner

Til høsten har Vefsn Røde Kors tilbudet «Ferie for alle».

– I fjor hadde vi tilbud om ferie til høsten. Det skal vi ha i år også. Det vil bli den sjuende gangen Vefsn Røde Kors arrangerer slike feriedager og «Ferie for alle». I år går turen til Torghatten Camping. For å få være med på «Ferie for alle» må man søke via det offentlige hjelpeapparatet, som for eksempel NAV. Også lag og foreninger kan søke på vegne av familien. Dette må man ikke til aktivitetsdagene i august, sier Sande.

Det viktigste er å skape minner.

– Det viktigste for oss er å tilby familier som ikke har råd til ferie en mulighet til å skape minner. Vi fokuserer på å være ute i aktivitet. Tilbudene er hovedsakelig for familier med barn mellom 6–13 år, sier Sande.

Trenger frivillige

– Det å arrangere ferietilbudene krever mye energi og tid. Vi har nok frivillige til å gjennomføre tilbudene. Men vi trenger alltid flere. Vi skulle gjerne fått med flere yngre, ettersom de fleste frivillige er pensjonister. Røde kors er veldig takknemlige ovenfor de frivillige, sier Sande.

Andre tilbud fra Røde Kors

  • Ferieaktiviteter.

  • Hjelpekorps: Søk og redning.

  • Omsorg: Besøkstjeneste, visitor, språkkafé, lekegruppe for flyktninger, kvinnekafé, svømming for kvinner og jenter, matstasjon.

  • Bruktbutikker.