Riving og bygging av Skjervbrua : – Gir uten tvil store utfordringer

Vefsn kommune ble utfordret på hvordan trafikkavviklinga skal foregå på best mulig vis mens Skjervbrua er stengt.