– Det er gledelig at mange ønsker å bevare kulturminnene sine og de verdiene de representerer. Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Nordland ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. Slik blir verdier bevart, samtidig som bruken av kulturminnene skaper nye verdier, sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, i en pressemelding.

Et av disse prosjektene er Vefsn gamle sykehus som Helgelendingen har omtalt ved flere anledninger. Sykehuset ble oppført i 1903, og blant annet måtte 25 vinduer måtte settes i stand. Kulturminnefondet ga i fjor 215 000 kroner til arbeid med kitt og utskifting av råteskadd bordkledning.

– Vefsn gamle sykehus bærer generelt preg av å være godt ivaretatt, og det har vært lagt ned en betydelig innsats for å tilbakeføre bygningens opprinnelige uttrykk. Vefsn gamle sykehus er en viktig representant for den lokale byggeskikken, og bygningen har klassiske trekk med detaljutforming i moderat sveitserstil, sier Bjørgen som mener bygningen er et viktig kulturminne med stor regional betydning.

– Det er også få offentlige sykehus som er bevart på Helgeland, og bygningen har dermed også en betydelig regional verdi.

Helt nord på Helgeland var Nord-Norges eldste motorsykkel et av prosjektene som fikk tilsagn i 2022 og har blitt satt i stand. Kulturminnefondet ga et tilskudd på kroner 77.000 til arbeidet. Tiltakene som ble gjort med sykkelen var produksjon av oljepumpe, eksosanlegg, og bensintank, samt til kopling mellom kardang og girkasse. Skjermer og forgasser ble tilpasset og montert, magnet ble overhalt og skinnveske reparert.

Motorsykkelen er en FN 285 (Fabrique National de Herstal) produsert i Belgia i 1910. Da Arctic Circle Classic Motorcycle Museum fikk vite i 2016 at Nord-Norges eldste motorsykkel skulle selges ut av landet, kjøpte de den. Nå er den tilgjengelig for alle gjennom museets utstilling i Rana i Nordland.

Kjøretøyet ble opprinnelig kjøpt inn av Sulitjelmaverket i 1910, før det strengt tatt fantes noe videre veier i regionen å kjøre på. Årsaken til innkjøpet var at arbeiderne ved verket hadde stort behov for å raskt komme seg ned fra veiens ende og til kaianleggene i Fauske for å ta imot båtlaster.

Her er alle prosjektene på Helgeland som fikk støtte i 2022:

Prosjektnavn Mottaker Kommune Beløp
Bedehustraktoren Svein R. Jenssen Dønna 18.000
Nord-Norges eldste motorsykkel Benny Sætermo Rana 77.000
Tangen – uthus Kitty Vassdal Grane 250.000
Bevaring av gamle naust Alf Ludvigsen Leirfjord 10.000
Parkvegen 47 – skifertak Johan K. Nilsen Hemnes 150.000
Arresten i Borgstua Anne B. Thomassen Hemnes 29.000
Vefsn gamle sykehus Rita Fjeldavli Vefsn 215.000

Fredheimhytta «Lidarende»

Lidarendes Venner

Brønnøy 105.000

Christian Qvalesgt. 39

Ulf Ulriksen Vefsn 150.000

Lensmannsgården 2 – skifertak

Rita Strand Bindal 90.000
Bakkanaustet NOF Rana Rana 180.000

Gunvor Johnsen-huset

AL Lapphellas Venner

Hemnes 170.000
Berntstua Hanne N. Berg Brønnøy 60.000
Borgstua med arrest Anne B. Thomassen Hemnes 100.000

Roghellbrygga på Lapphella

Kai Robert Sjåvik Hemnes 60.000
Bakerovnen i Skar Hilde Sivertsen Dønna 30.000
Nødsikring av tak Nerv. 2 og 4 Kirsten Skare Alstahaug 75.000

Sikring av Kvaløylåven

Jørn Kvaløy Sømna 50.000
Strandgården 5 Tina W. Strand Brønnøy 70.000
Handelsstedet Tåvær Frode Arstad Vega 50.000