Risikerte seks måneders fengsel etter stort hasjbeslag, men politiet brukte flere år på saken