Risikerer å måtte stenge hotellet ved E6 i juli - årsaken er veldig spesiell

Hamarøy Hotell på Innhavet frykter å måtte holde stengt tre uker i juli.