Resultat på 255 millioner: - Vi oppleves som en del av løsningen på krisen