Restriksjoner på dåp og begravelser - konfirmasjoner bes utsatt

Kun de nærmeste - og maks 50 personer - får delta i begravelser i Dolstad kirke. Dåpene gjøres enkeltvise.