Kaffe, lys og presteprat

Av

Hva har prestene til felles med kirkeklokkene? Det er bare å ringe!