Gå til sidens hovedinnhold

Rekruttering til læreryrket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi har stor lærermangel i Norge og læreryrket vil mangle 38.000 ansatte i 2025 ifølge SSB, om det ikke settes inn tiltak. Det er bare å slå fast at myndighetene har mislyktes med å rekruttere nok lærere for barn og ungdom i landet vårt, og at velferdsstaten Norge står for fall. Det er en nasjonal krise vi står midt oppi, og verst stilt er Nord-Norge.

Det har lenge vært meldt om ei lærerkrise, og etter et år med koronapandemi, ser det ut som kollapsen er faretruende nær. Nylige undersøkelser forteller at mange lærere nå vurderer å slutte i yrket, eller pensjonere seg tidligere enn de egentlig hadde tenkt. I tillegg har alt for mange utdannede lærere allerede gått over til andre yrker, fordi jobben er for krevende og for dårlig betalt. Samtidig er det kraftig nedgang i antall søkere til lærerutdanningene, så det går dårlig med rekrutteringen til yrket.

Læreryrket har blitt kvinnedominerende. Hele 75 % av grunnskolelærerne i Norge er kvinner. Hvorfor har det blitt slik? Det vi i alle fall kan være sikre på er at ingen kvinnedominerte yrker i vårt land, topper lønnsstatistikken.

Alt for mange elever i Norge blir undervist av lærere uten lærerutdanning. Det er et stort samfunnsproblem. Hvis utvikling av kunnskapssamfunnet er viktig for landet vårt, er dette et dårlig utgangspunkt.

Landets politikere er nødt til å komme på banen. Det er Storting og regjering som har det overordnete ansvar for at barn og ungdom får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet vårt.

Tiltak Utdanningsforbundet vil foreslå for å kunne klare å beholde og rekruttere lærere er:

· Gi lærerne et godt lønnstilbud i årets mellomoppgjør og på litt lengre sikt: Snu mindrelønnsutviklingen for lærerne!

· Ta bort kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanning!

· Sats på desentralisert og samlingsbasert utdanning; gjenopprett lærerutdanningen på Nesna!

· Evaluer om den nye lærerutdanningen med krav om masterutdanning har virket mot sin hensikt! Tanken bak var å øke læreryrkes status og øke rekrutteringen, men ønsket effekt ser dessverre til å ha uteblitt- og har heller ført til redusert rekruttering og økt sentralisering.

Utdanningsforbundet Brønnøy

v/ Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder

Uttalelse fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Brønnøy 29. april 2021

Kommentarer til denne saken