Gå til sidens hovedinnhold

Enorme tapstall: En tredjedel av all reinen blir drept på beite i Nordland

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er enorme tapstall i reindriftsnæringa i Nordland. En tredjedel av all tamreinen blir drept av rovdyr eller omkommer på annet vis i løpet av året. Og slik har det vært i flere år.

– Den norske rovdyrpolitikken holder på å knekke reindriftsnæringa, sier Ragnhild Sparrok Larsen. Hun er leder i Nordland Reindriftssamers Fylkeslag. Hun er selv reindriftseier og har opplevd å finne både ihjelrevne dyr eller en reinflokk nesten uten kalver.  

Og dette er dessverre ikke noe særsyn. Ifølge Fylkesmannens miljøavdeling er det bare 41 prosent av alle reinkalvene i Nordland som overlever det første leveåret. De resterende 59 prosentene omkommer av ulike årsaker – og da for det meste av rovdyr.

Millionerstatninger

For noen dager siden sendte Fylkesmannes avdeling ut 13.8 millioner kroner i rovdyrerstatning til reindriftseierne.

– Hvor mange rein finnes det i fylket?

 Spørsmålet går til Tore Vatne ved Fylkesmannens miljøavdeling.

– Hovedtyngden av tamreindrift i fylket befinner seg sør for Saltfjellet. Det totale reinantall ligger på rundt 15.000 dyr før kalving. Hver simle får i snitt i underkant av en kalv pr. dyr. Tallet stiger da til rundt 23.000 etter kalving, sier Tore Vatne.

– Hvor mange søknader om erstatning har dere fått inn?

– Vi fikk inn søknader fra 42 driftsenheter om rovdyrerstatning for nærmere 7200 drepte dyr. Men etter en gjennomgang av alle søknadene, analyser og dokumentasjon, endte vi opp med å innvilge erstatning for 3000 dyr. Til sammen ble det altså 13.8 millioner fordelt på 37 sida-andeler.

– Vi påføres store tap

– Det er frustrerende at vi blir påført store tap på grunn av myndighetenes rovdyrpolitikk, Og så blir vi ikke trodd når vi sender inn søknadene om erstatning. Ragnhild Sparrok Larsen høres oppgitt ut over telefonen. For dette dreier seg ikke bare om tall og erstatningskroner. Hele den samiske kulturen står på spill.

– Reindrifta er selve nerven i den samiske kulturen i Nordland. Men de store tapstallene er i ferd med å ta vekk framtidstroen på næringa – spesielt blant de unge, sier hun og viser til en undersøkelse på svensk side av grensa. Der er det påvist mye depresjon blant de unge samene som står i ferd med å overta reindrifta.

Mange mørke hull

– Men ifølge Fylkesmannen er det blitt registrert mindre rovdyr i Nordland de siste årene, ifølge Tore Vatne hos Fylkesmannen, har bestanden av gaupe gått betraktelig nedover. Vi er under bestandsmålet for både gaupe og bjørn, og antall jerv har holdt seg konstant i overkant av bestandsmålet. Har du noen kommentar til det?

Spørsmålet går til Nils-Johan Kappfjell som selv sitter i rovviltnemnda hos Fylkesmannen.

– Jeg har selv mistet rundt halvparten av alle kalvene i min egen reinflokk. Både bjørn, gaupe, jerv og ørn har forsynt seg rikelig. Det har vi dokumentasjon på. Men vi vet også at det er store problem med å få en skikkelig bestandsregistrering av rovdyrstammene i Nordland. Det er mange svarte hull i reinbeitedistriktene der det ikke er blitt foretatt målinger på mange år. Jeg tenker spesielt på områdene langs kysten – fra Brønnøysund, Bindalen og ut mot, Velfjorden. Ved Åbygda ble det for eksempel observert en gaupefamilie som ikke er blitt registrert.

– Men skyldes alt reintap rovdyr?

– Nei, vi har også tap av rein til vei og jernbane. Men det er forholdsvis få ulykker med reinen i fjellet. Vi har et godt oppsyn med dem der, og vi plukker ut de svakeste dyra. Men vi klarer likevel ikke å forhindre alle rovdyrangrepene.

Svenske rovdyr i tillegg

Og Ragnhild Sparrok Larsen tilføyer: – Og glem ikke at vi har et stort rovdyrpress fra Sverige der de ikke har lisensjakt slik som her i Norge. Disse tar seg inn over grensen og går løs på våre reinsdyr. Vi er opptatt av å produsere kjøtt. Derfor er det så frustrerende at så mye av denne gode maten går til rovdyra, sier hun.

Kommentarer til denne saken