(Rana Blad) Etter Nord universitet sin nedleggelse av Campus Nesna fikk Nesna kommune status som statlig omstillingskommune, siden denne nedleggelsen ville bety en betydelig reduksjon i antallet statlige arbeidsplasser på tettstedet. I 2020 fikk kommunen 15 millioner kroner i omstillingsmidler fra kommunaldepartementet. Etter Nord universitet sin opprinnelige framdriftsplan, skulle de ikke ha noen ansatte på Nesna etter 1. august 2022. Derfor foreslo den avgåtte Solberg-regjeringen å sette av fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2022 i ekstraordinære statlige omstillingsmidler til kommunen.

Så tok Støre-regjeringen over. I regjeringens Hurdalplattform ble det slått fast at de skulle reetablere en selvstendig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Etter noen uker aksepterte styret i Nord universitet å la ansatte med kontorsted Nesna jobbe der fram til 1. august 2023.

Penger til reetablering

I Støre-regjeringen sitt arbeid med å sette en rødgrønn fargepalett på det framlagte statsbudsjettet fra den avgåtte Solberg-regjeringen, foreslår de å bevilge 100 millioner kroner i 2022 for å legge til rette for en desentralisert utdanning over hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna.

– Dette innebærer at Nesna kommune ikke lengre oppfyller vilkårene for ekstraordinære statlige omstillingsmidler. Regjeringen foreslår derfor å reversere forslaget om fem millioner kroner i slike omstillingsmidler til Nesna kommune, står det i det nye budsjettforslaget signert finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Drysser arkitektideer over stedet: – Jeg er vilt begeistret!

Kjemper for pengene

Ordfører Hanne Davidsen (A) hadde ikke sett for seg at regjeringen skulle gi med ei hånd og ta med den andre. Nå har hun startet en kamp for å sikre at kommunen får beholde omstillingsmidlene også.

I et internt notat til formannskapet med emnet «Status omstilling» skriver ordfører Davidsen at hun trenger hjelp fra formannskapets medlemmer for å få støtte fra flere til å gi dem pengene.

– Regjeringen endrer kriteriene for hva som er en omstillingskommune. Regjeringen sier at fordi det skal reetableres en høgskole på Nesna, så er jobben gjort. Det er nå jobben begynner, skriver ordføreren.

Etter å ha sett regjeringens første statsbudsjett tenkte Jenny (33): – Da må jeg bare stryke bunadsskjorta igjen

Hun viser til at Nesna kommune trenger muskler til å sikre at det blir en vekstkraftig høgskole og en høyere utdanningsinstitusjon. I notatet påpeker hun at mye allerede er fjernet fra Nesna, som må bygges opp igjen, for at utdanningsinstitusjonen skal bli attraktiv for studentene. Davidsen ramser opp i notatet at det mangler en studentsamskipnad, det mangler velferdstilbud for studentene og mange tidligere ansatte har allerede sluttet.

– Også andre arbeidsplasser har forsvunnet. I fleng nevner hun jobber innen posten, ved asylmottaket og hos politiet, skriver Davidsen i det interne notatet.

Hun viser til at Nesna er i en omstilling. Vedtaket om nedleggelse av Campus Nesna kom i 2019.

– Vi har jobbet med omstilling i 2,5 år. Det er opprettet et omstillingsstyre, vedtatt en omstillingsplan og tilsatt en omstillingsorganisasjon, skriver hun.

Davidsen har ikke ønsket å snakke med Rana Blad om innholdet i notatet, men hun kommenterer pengefjerningen i et intervju til Aftenposten.

– Jeg hadde ikke fått noe forvarsel, så jeg ble tatt på sengen ja, sier hun til Aftenposten.

Nord universitet vil fortsette å satse i Mo i Rana, selv om regjeringen vil reetablere en høgskole på Nesna

Drar inn SV

Siden landet nå ledes av en regjering utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er partiene til henholdsvis ordfører Hanne Davidsen (Ap) og varaordfører Kurt-Are Einmo (Sp) har kommunen startet en jobb for å få regjeringens førstevalg av støttepartier til å hjelpe dem.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås for SV på Nordlandsbenken forteller at hun har hatt Hanne Davidsen på tråden, som i fortvilelse har fortalt henne om at regjeringen foreslår å fjerne omstillingspengene på fem millioner kroner for budsjettåret 2022. Fagerås skjønner frustrasjonen til Nesna-ordfører Davidsen.

– Vi har hatt en lengre prat om dette. For min del virker det som regjeringen har solgt skinnet før bjørnen er skutt, når man snakker om reetableringen av høyere utdanning på Nesna. Jeg vil mene at Senterpartiet, hvor partiets leder har vært på Nesna flere ganger og som til og med er finansminister, har et særlig ansvar for å få ting på stell på Nesna, sier Fagerås.

Lobber for Nesna og finner gehør hos Sps Trygve Slagsvold Vedum: – Neste år skal folk igjen møtes her og feire at høgskolen er på plass

Stortingsrepresentanten forteller at SVs stortingsgruppe har fått mange fortvila telefoner fra kommuner ledet av ordførere fra Sp og Ap. Fellesnevneren er det ikke er helt fornøyd med hva deres egne leverer fra regjeringskontorene.

– Alle kommer til oss og ber oss ordne opp. Det er ikke like lett. Vi sier til Nesna kommune, som vi sier til de andre. Vi skal prøve å få ting til. Derimot lover vi ikke noe, sier Fagerås.

Hun skjønner det er svært utfordrende for Nesna at pengene forsvinner fra nyttår, siden de har ansatt folk til å drive med omstilling og at de har mange prosjekter i luften.

Styret i Nord universitet sier ja til at ansatte får beholde kontorsted på Nesna i ett år til: – Her gjelder det å ta hensyn til en klar anmodning fra eier