I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av penger til legevakter i distriktene med særlige utfordringer.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth konstaterer at legevakt er en viktig del av helsetilbudet og beredskapen i Norge.

– Vi vil sikre gode legevakttjenester i hele landet. Men mange kommuner har utfordringer med legevakttjenesten. Derfor var det viktig for Senterpartiet å få mer penger til legevakt, i tilleggsproposisjonen som ble lagt fram etter regjeringsskiftet, sier Siv Mossleth (Sp) i en pressemelding.

De siste månedene har vi sett flere legestillinger som har blitt lyst ut flere ganger i flere av kommunene på Helgeland.

– De minste kommunene er ofte de som sliter mest med å rekruttere leger, selv om også mellomstore og store kommuner har utfordringer. Styrking av legevakttjenesten vil derfor være med på å minske vaktbelastningen for fastlegene og bedre rekrutteringen til allmennlegetjenesten. Det er viktig at vi får styrket legevakttjenesten. Vaktbelastningen er høyest i de minste kommunene. Derfor starter vi her, forklarer Mossleth.