Regjeringa må dekke kommunenes koronatap!

Av
DEL

Leserbrev Noe av det siste Stortinget gjorde før de tok sommerferie var å vedta revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet viser at regjeringa og KS har vidt forskjellige oppfatninger av situasjonen i kommunene. Regjeringas anslag over økte kostnader og mindre inntekter i kommunene ligger på 14,4 milliarder mens KS mener koronatapet ligger et sted mellom 23 og 33 milliarder.

En foreløpig økonomirapport viser at Vefsn kommune har ekstrautgifter på rundt 20 millioner kroner, noe som medfører økt bruk av fond. De direkte utgiftene som skyldes koronapandemien er rundt 6,5 millioner og er knyttet til ekstra innleie av personell, overtid, smittevernutstyr og andre forhold. Pr. i dag er det stor usikkerhet om hvor stort det endelige tapet blir. Derfor vil kommunestyret få en oppdatert økonomisk rapport i september.

Hvis kommunene skal stå igjen med store underskudd som vil medføre tømming av nødvendige fond eller kraftige kutt i velferdstilbudet, vil det være et brudd på det alle oppfattet som signalet da vi gikk inn i pandemien: At kommunene skulle gjøre det som var nødvendig for å stanse den, og at staten ville kompensere for utgiftene.

En sterk førstelinje og lokalt selvstyre er en forutsetning for å håndtere krisen og å ta oss ut av den. Der står kommunene i front. Men kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset spredte seg. Allerede i fjor høst ble det klart at regjeringen ikke kom til å dekke opp for kommunenes underskudd som følge av nasjonale krav om bemanningsnorm i barnehager. Og så kommer koronasituasjonen i tillegg, som heller ikke fullfinansieres av regjeringen.

På bakgrunn av dette foreslo Rødt en uttalelse i formannskapet 9. juni som ble vedtatt enstemmig. Hovedsaken var at Vefsn kommune krever full kompensasjon av kommunenes ekstra utgifter til koronapandemien, og at regjeringen og Stortinget må gi tilstrekkelige garantier om dette.

Koronakrisen har vist oss viktigheten av sterke, felles velferdsordninger, og av all den samfunnskritiske jobben vanlige folk gjør. Noen av landets aller viktigste jobber gjøres på gulvet i velferdsstaten av folk vi sjelden leser om i avisene. Mye pent har blitt sagt om sykepleiere og andre, men nå trenger de ikke først og fremst mer applaus. De trenger et lønnsløft og flere kollegaer så bemanningen kan bli forsvarlig. Og mange som jobber ufrivillig deltid trenger heltidsstillinger.

Vi må ta lærdom av krisen gjennom å styrke og forlenge sosiale ordninger og satse på fellesskapet. Bare slik kommer vi oss styrket som samfunn ut av krisa – og står bedre rustet neste gang en krise treffer. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er både en sikring av lokal beredskap og helt nødvendig for å sikre gode velferdstjenester.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken