Reetablerer Bolystprosjektet: - Vi ønsker å gjøre kommunen mer attraktiv

Kommunestyret i Grane vil stille med midler fra Vefsnafondet for å snu befolkningsutviklingen.