Egentlig er jeg bare lettet over at snart 10 år med det jeg har opplevd som ren trakassering fra HSB (tidligere Helgeland Sparebank heter nå Sparebank 1 Helgeland. red. anm.) sin side nå går mot slutten.

Denne saken startet egentlig en gang i 2010-2012. Jeg hadde til da hatt et svært godt samarbeid med banken, men opplevde da av ulike grunner problemer med likviditeten. Bankens reaksjon på mine likviditetsproblemer, var i stor grad å ta kontrollen over min og mine selskaps økonomi. Dette gjorde de ved at de hver gang jeg solgte en eiendom, tok hele vederlaget til betaling av påløpte avdrag/renter. Det som da var til overs tok de til førtidig nedkvittering på mine og mine selskaps lån.

Jeg forsøkte flere ganger å fortelle banken at de tok alle pengene mine. Jeg prøvde både selv og med hjelp av andre å vise banken at over en fire-femårs periode, tok de 39 mill av mine og selskapets inntekter og bare lot mine selskap ha 3 mill til å drifte med. Det selskapene hadde til rådighet etter at banken hadde tatt sitt, var ikke en gang nok til å dekke skatter og avgifter i den samme perioden.

Banken nektet lenge for at de hadde mottatt disse pengene. Banksjef Nordgaard var sågar ute og sa at de bare ønsket kunder som betalte for seg.

Etter å ha prøvd i mange år gjøre det på bankens måte, kom jeg til slutt til et punkt hvor jeg satte foten ned. Det saken egentlig dreier seg om, er at HSB har tatt alle mine inntekter fra 2014-2019. Når banken sa opp alle mine lån, ble fokuset i stedet på selve oppsigelsen ikke at banken hadde tatt alle inntekter.

Dette gjorde at vi endte i retten, hvor banken faktisk enda i tingretten påsto at jeg nesten ikke hadde betalt på lånene til meg og selskapet. Først i lagmannsretten gikk det opp for banken at de faktisk hadde «tatt» ca. 42 mill fra meg og mine selskap i den aktuelle perioden.

I årene 2014 til 2019 hadde mine selskap iht. offentlige regnskapsinformasjon, et driftsresultat på ca. 26,6. mill kroner. Det er ingen som kan drive en så pass stor virksomhet uten likviditet. Når jeg i dette tidsrommet ville selge eiendommer for å bedre likviditeten, tok bare banken pengene. Dette førte også til at jeg pådro meg en rekke krav fra andre kreditorer.

Jeg må selvsagt ta min del av ansvaret, men her har banken etter min mening greid å kjøre det som har vært en god virksomhet i grøfta. En virksomhet som har slike resultat, skal i utgangspunktet ikke ha problemer med å betale sine forpliktelser, men dette forutsetter at man ikke har HSB som bank.

Jeg har hele tiden prøvd å fortelle banken at dette ikke gikk og at pant og lånestruktur her ikke var til å leve med. Her har banken bare vendt det døve øret til. De stengte til og med mine konti på et tidspunkt med den begrunnelse at jeg hadde betalt en regning til en annen kreditor.

Etter at lagmannsrettens dom kom, har jeg lagt ned et stort arbeid for å sikre alle de kreditorer dekning som har krav mot meg sikret med pant og utlegg. Også her opplever jeg at banken motarbeider løsninger som dekker andre kreditorers krav.

Jeg har fått bare positive signaler på mine forslag til løsning fra de øvrige kreditorer. Nå er det mitt håp at bostyrer kan være med på å få gjennomført de gode løsninger som ligger på bordet.

Nå går banken nok på et større tap. Det er slik jeg ser det totalt unødvendig og ville ha vært unngått med mer profesjonell holdning fra banken. Når banken har valgt en slik vei, fører dette til at jeg sparer ca. 20 mil kr., og må vel si meg fornøyd med det.

De som har forårsaket dette fra HSB sin side er to personer som har gått av med pensjon. Problemet var neppe ond vilje men sannsynligvis forsto de seg nok ikke på engasjementet. Den tredje jobber fortsatt i banken på Mo i Rana som kom inn i saken og forsto enda mindre, da ble det bare totalt kaos. Han hevdet også i tingretten at det ikke var betalt noe, men måtte innrømme i lagmannsretten at det var betalt 42 mill. Den fjerde var en intern revisor som i møte i 2017 avfeide at mine selskaper hadde hatt inntekter. Dette til tross for at HSB måtte i lagmannsretten erkjenne at de hadde mottatt 42 mill. Det verste av alt er at jeg nok ikke tror jeg er den eneste som har blitt utsatt for dette fra bankens side.

Husk HSB til neste gang: Hvis man tar feil og oppdager det først i lagmannsretten, er det en styrke å innrømme feilen i stedet for å stikke hodet i sanden og skylde på tidligere ansatte.

Det som er litt synd, er at folk som nå prater uten å kjenne til saken vil fremstå som idioter etter at fasiten kommer for en dag.

Innlegget utløser krav om samtidig imøtegåelse, noe banken er forespurt om. Administrerende direktør Hanne Nordgaard uttaler følgende i en kort kommentar: "I denne saken har domstolen i flere rettsinstanser fastslått at banken ikke kan klandres for Tom L Hanssen sitt økonomiske uføre. Det er nå på tide å betale tilbake de pengene han skylder banken og øvrige kreditorer".