Rapporter om forurensing og skred legger føringer for bryggeprosjektet: – Dette er ingen krise

En miljørapport og en skredfarevurdering vil legge føringer for prosjektet Mjaavatnbrygga som kjøres i regi av Helgeland museum. Museet håper at et forslag til reguleringsplan kan legges ut til offentlig ettersyn om et par måneder.