Rovdyr og konflikter

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leder 

Miljødirektoratet har ennå ikke bestemt seg om hvorvidt de skal gå inn for ekstraordinært hiuttak av jerv i Vesterfjella ved Mosjøen. Det bør de snarest gjøre, og de bør konkludere med et ja for å imøtekomme fortvilte saueeiere som år etter år er vitne til at jerven forsyner seg grovt av levebrødet deres.

Det er lett å bli følelsesmessig opprømt når viltforvalterne hvert år «tar ut» jerv for å redusere bestanden. Hiuttak betyr at jerveunger som ennå ikke har sett dagslys drepes. Det hjerteskjærende i dette må ikke føre til at vi unnlater å ta inn over oss hvilke lidelser jerven forårsaker når den beitesesong etter beitesesong forsyner seg grovt av forsvarsløse lam, som attpåtil er noens levebrød.

Alle som har drevet jakt på jerv vet at det er lenge mellom hver gang man får uttelling. Jerven er sky og vanskelig å komme til livs. Det er prisverdig at mange bruker dager og uker av sin fritid på jakt etter jerven.

Det gjør det i neste omgang litt lettere å være sauebonde eller reindriftsutøver. Relativt lav fellingsprosent, og etter manges mening for små kvoter under lisensjakta, gjør jakta tvilsom som eneste bestandsregulerende virkemiddel.

Konflikten mellom småfenæringa og forvaltningen er en gjenganger. Rovdyrdebatten blusser opp hvert år, før og under beitesesongen. Det er ikke vanskelig å føle sympati med næringsutøvere som år etter år er vitne til at levebrødet deres skamferes og etes opp, bokstavelig talt.

Representanter for næringa gir årvisst uttrykk for en følelse av ikke å bli tatt på alvor. Det er vanskelig å se hvordan man skal kunne løse rovdyrproblemet uten gjensidig tillit mellom partene. Å skape tillit må være første bud. Det andre er å komme rovdyrproblemet til livs for å lette situasjonen i ei næring som fortsatt er en bærebjelke i mange distriktskommuner.

Mantraet

«Det kanskje viktigste mantraet som nå er i ferd med å etableres, er at den nye veksten i Norge kommer i nord. Og da i særdeleshet i Nordland og på Helgeland. En stor flyplass på Hauan vil utløse et enormt vekstpotensial», skriver Rana Blad på lederplass, og glemmer behendig å legge til det viktigste helt til slutt, nemlig «i Rana».

Artikkeltags