Kommisjon foreslår å legge tingrettene i Helgeland til Rana: – Et faglig riktig forslag