Gå til sidens hovedinnhold

Rana kommunestyre vil utrede sammenslåing mellom HAF og SHMIL, men også videreføring av HAF som i dag

Artikkelen er over 2 år gammel

(Rana Blad): I fjor høst vedtok kommunestyret i Rana å utrede ulike alternativer for håndtering av husholdningsavfall. PwC ble leid inn til å gjøre en utredning. I sin rapport konkluderer de med å anbefale en sammenslåing med SHMIL, slik at det blir et avfallsselskap på Helgeland.

Rådmannens innstilling i saken var å arbeide videre med den anbefalte løsningen i PwCs utredning. Dette ble også enstemmig vedtatt i formannskapet. Men da saken kom på kommunestyrets bord hadde Arbeiderpartiet og SV snudd.

De la fram et forslag hvor kommunestyret ber rådmannen utrede tre alternativer:

1) Videreføring av HAF som i dag.

2) Sammenslåing av HAF og SHMIL.

3) Håndtering av husholdningsavfall i egenregi.

Ingen fra Arbeiderpartiet eller SV forklarte i tirsdagen kommunestyremøte hvorfor de ville utrede videre håndtering av kommunen selv.

Gikk mot HAF-rådet fra PwC - uten å forklare hvorfor 

Onsdag kveld sender SV og Arbeiderpartiet ut en felles pressemelding der de forklarer sitt standpunkt.

- I kommunestyrets behandling av saken om organisatoriske alternativer for håndtering av husholdningsavfall, fremmet Arbeiderpartiet og SV et forslag om å utrede at dette skal gjøres i egenregi. Vi ser at det etterlyses en nærmere begrunnelse for dette.

Hovedårsaken til at vi fremmet dette forslaget er at vi mener at det er fornuftig å utrede et alternativ hvor HAF IKS ansetter egne sjåfører og går til anskaffelse av egne renovasjonsbiler. HAF bruker i dag anbudskonkurranse for innsamlingen av avfall fra husholdningene. Dette betyr at avfallsbiler  og renovatører leies inn, vanligvis for en periode på fem år med muligheter for å leie et par år til. Dette har gått bra, men da RenoNorden som hadde anbudet for HAF, gikk konkurs, så fikk dette konsekvenser som berørte innbyggerne og prisen på renovasjonsgebyret gikk kraftig opp.

Etter konkursen i RenoNorden var det derfor flere kommuner som vedtok å ta håndtering av husholdningsavfall i egen regi. Andre selskaper i Norge har hatt egendrift i en årrekke med lave gebyrer og høy kvalitet, og fornøyde brukere.

Vi mener derfor at man ikke bare skal utrede en sammenslåing med SHMIL, men også et alternativ med videreføring av dagens HAF IKS - og en videreføring av HAF IKS hvor man ansetter egne sjåfører og selv eier renovasjonsbilene, sier Varaordfører Linda Eide (AP) og gruppeleder for Rana SV, Hilde Rønningsen, i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken