Gå til sidens hovedinnhold

Rana kommune om brev fra Vefsn kommune til styret for Helgelandssykehuset: En betenkelig innblanding i administrasjonen og styrets arbeid

Artikkelen er over 2 år gammel

(Rana Blad:) Sent mandag kveld har Rana kommune ved ordfører Geir Waage sendt ut en pressemelding som et svar til de 12 kommunene sør for Korgfjellet. I brevet gir Rana kommune uttrykk for det de mener er en betenkelig innblanding i administrasjonen og styrets arbeid.

Rana kommune skriver blant annet følgende: "Det er vanskelig å lese brevet fra Vefsn kommune til styret som noen annet enn et forsøk på omkamp om tidligere rapporter som også har vært på høring. Det er viktig med medvirkning fra kommunene gjennom innspill til arbeidet, men det er utdig når brevet antyder en form for «medvirkning» fra kommunale representanter som kan åpne for utdig press mot en uavhengig utredning som skal utføres i henhold til en vedtatt kravspesifikasjon."

Rana kommune skriver videre at de egentlig ikke hadde noe ønske om å sende dette brevet, men de føler imidlertid behov for å påpeke at høringsinstansene bør likebehandles ut fra hva som ble sendt inn innen fristen som var 3. juni.

Overfor Rana Blad utdyper ordfører Geir Waage følgende om bakgrunnen for at man sender et brev til styret:

- Vi ønsker å være tydelige på at en samfunnsanalyse skal være et supplement til rapporten fra den eksterne ressursgruppa. En analyse som tar for seg konsekvensene for samfunnet utenfor sykehuset, altså for eksempel fordeler og ulemper ved ett- og to-sykehusmodellene og hvordan dette påvirker samfunnet rundt. Det er viktig at samfunnsanalysen speiler dette. Så når Vefsn og andre kommuner lenge etter høringsfristen trekker inn blant annet medisinskfaglige vurderinger i en samfunnsanalyse, og kommer med sterke beskyldninger mot prosessen og de involverte, så er det vanskelig å se dette som noe annet et forsøk på omkamp.

Les også

Sykehusprosessen har ikke vært tilstrekkelig transparent, mener velrenommert advokatfirma

 

Les hele brevet fra Rana kommune her:

Til styret i Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset 2025 - samfunnsananalysen

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i sak 27-2019 at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse.

I sak 38-2019 fulgte styret opp med følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør invitere kommunene og fylkeskommunen til å komme med innspill på analyseområder og mulige avgrensninger av vurderingsalternativer som skal inngå i samfunnsanalysen, med svarfrist innen 4. juni.

Den 4. mai 2019 ble det sendt brev til alle kommuner på Helgeland og Nordland fylkeskommune med invitasjon om å komme med innspill til tema og hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som bør inngå i samfunnsanalysen. Frist for å komme med innspill ble satt til 3. juni. I brevet ba Helgelandssykehuset om korte og konkrete innspill på: 1) Tema som skal utredes 2) Hvilke strukturmodeller og lokaliseringer som skal analyseres.

Prosjektleder Christian Brødreskift presenterte i styremøte den 30.04 en skisse av hvilke tema og utredningsalternativer en slik samfunnsanalyse kan inneholde: Presentasjonen ble lagt ved brevet til kommunene og Nordland fylkeskommune (02.05.2019).

Rana kommune har som mange av de andre kommunene bidratt med innspill. Vi tar til etterretning at noen av våre momenter tas med i analysen og at andre ikke tas med.

Vi har tillit til at administrasjonen ved Helgelandssykehuset håndterer innspill fra partene basert på føringene gitt i styrebehandlingen.

Vi registrerer samtidig at 12 kommuner med ordfører Jan-Arne Løvdahl som koordinator, problematiserer overfor styret i Helgelandssykehuset HF at de ikke får gjennomslag for sine innspill.

Dette er etter vårt skjønn en betenkelig innblanding i administrasjonen og styrets arbeid. Som det fremgår av underlagsdokumentene til styremøtet 18. juni er kommunenes innspill til samfunnsanalysen vedlagt. Likevel velger Vefsn og samarbeidende kommuner lenge etter høringsfristen, å sende et nytt innspill til styret som inneholder sterke beskyldninger både mot Helgelandssykehusets administrasjon, Sykehusbygg og prosessen. For eksempel mener de at samfunnsanalysen skal inneholde helse- og sykehusfaglige tema som allerede er vurdert av den eksterne ressursgruppa. De vil sågar at styret skal «overprøve» faglige vurderinger som er gjort av den eksterne ressursgruppa med hensyn til bo- og arbeidsregioner på Helgeland med at det skal vedtas en «akseptabel reiseavstand på 45 miniutter».

Til sist mener de at en kommunal referansegruppe også skal ha som oppgave å «demme opp for uheldige misforståelser eller uttalelser». I brevet gjentas også trusler om «tillitskrise til prosessen».

Rana kommune forventer at samfunnsanalysen blir et supplement til rapporten fra den eksterne ressursgruppa, den alternativskillende økonomiske analysen og de øvrige punkter som styret vil ha belyst. Samfunnsanalysen bør omfatte konsekvenser for samfunnet utenfor sykehusene. Samfunnanalyser utført av andre helseforetak er avgrenset slik, og det er også i tråd med skissen som ble presentert i styremøtet 30.04.

Det er vanskelig å lese brevet fra Vefsn kommune til styret som noen annet enn et forsøk på omkamp om tidligere rapporter som også har vært på høring. Det er viktig med medvirkning fra kommunene gjennom innspill til arbeidet, men det er utdig når brevet antyder en form for «medvirkning» fra kommunale representanter som kan åpne for utdig press mot en uavhengig utredning som skal utføres i henhold til en vedtatt kravspesifikasjon.

Rana kommune har egentlig ikke noe ønske om å sende dette brevet til styret. Vi føler imidlertid behov for å påpeke at høringsinstansene bør likebehandles ut fra hva som ble sendt inn innen fristen som var 3. juni. Alternativt frykter vi at styrets arbeid kan bli mer enn krevende fram mot beslutningene i Helgelandssykehuset og Helse Nord høsten 2019.

Vennlig hilsen

Rana kommune

Geir Waage Ordfører

Kommentarer til denne saken