Ranarådmann Robert Pettersen går hardt ut mot Hanne Nora Nilssen, lokalpolitiker for Venstre i Alstahaug. Han mener hennes anmodninger om å få innsyn i offentlige dokumenter har til hensikt å mistenke Rana for å ha urent mel i posen. Vi mistenker ikke rådmannen for verken det ene eller det andre, men det er grunn til å påpeke at det i dette tilfelle er ranarådmannen som kaster et mistankens slør over Nilssen og hennes motiver. Det burde han holde seg for god til.

Hanne Nora Nilssen har med loven i hånd bedt om innsyn i dokumenter knyttet til sykehussaken på Helgeland. Retten til å kikke offentlig forvaltning i kortene ble grunnlovsfestet i 2004. I Grunnlovens paragraf 100 heter det at «Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer». Til daglig forholder alle som ønsker å holde seg orientert om hva offentlig forvaltning holder på med, til Offentleglova som kom i 2006.

Det er ikke bare journalister og mediefolk som bruker loven aktivt for å finne tilleggsopplysninger ut over det som kommer fram i utredninger og saksframlegg. Den samme retten har naturligvis politikere. Og det er her Robert Pettersen sporer ettertrykkelig av. Han gir uttrykk av at Hanne Nora Nilssens motiv er å skape mediestøy og oppmerksomhet, snarere enn å finne opplysninger som ikke framkommer andre steder. Mer enn noen burde ranarådmannen sette pris på godt opplyste politikere som kan stille de kritiske spørsmålene til saker som e til behandling.

Det skulle tatt seg ut om hvorvidt folk som ber om innsyn i saker og dokumenter, skulle vært nødt til å redegjøre for Pettersen om hvorfor de ber om innsyn og hva de har funnet. Pettersen kan lett mistenkes for å ønske seg et slikt regime når han overfor nrk.no gjør det klart at han ønsker å få vite hva Nilssen har fått ut av dokumentene hun har fått innsyn i. La oss håpe vi aldri får et regime hvor rådmenn eller andre byråkrater avkrever journalister eller politikere svar på hvorfor de jakter på nyheter i forvaltningens dokumenter, og hvilke funn de eventuelt har gjort.

Vi vil oppfordre Hanne Nora Nilssen til å fortsette jakten på opplysninger og informasjon i offentlige journaler uten å bry seg om Robert Pettersens innsigelser. Vi støtter oss til offentlighetsekspert Gunnar Bodahl-Johansen som mener det er hennes plikt som folkevalgt å hente informasjon om viktige offentlige saker. Fordi de er viktige, rett og slett.