Styret i LO i Mosjøen og omland ser med bekymring på Bilfingers tap av kontrakten med Alcoa og usikkerheten rundt Quants virksomhetsoverdragelse.

Bilfinger har de siste årene vokst langt utfor portene til Alcoa – og med det stilt bred kompetanse tilgjengelig for næringslivet på Helgeland. Og ikke bare for de store aktørene i næringslivet. Landbruk, bygg og anlegg, enkeltpersonsforetak og sågar privatpersoner har nytt godt av Bilfingers kompetanse.

Skulle Quant ikke være villig til å fortsette den viktige jobben med å ta oppdrag utenfor verksområdet vil det true en stor del av arbeidsplassene som i dag finnes hos Bilfinger. Arbeidsplasser som har gitt stor fleksibilitet for både Alcoa, Vefsn og kommunene rundt oss, arbeidsplasser som har gjort Bilfinger til en foretrukket arbeidsgiver og foretrukket læreplass, arbeidsplasser som har ført til kompetanseflyt og kompetansebygging hos de ansatte i Bilfinger. Arbeidsplasser som har gitt viktige inntekter til kommunen.

Skulle noen av disse arbeidsplassene hos kommunens nest største private arbeidsgiver forsvinne vil det kunne føre til dårligere tjenester i Vefsn. Lavere skatteinngang vil føre til færre barnehageplasser, kutt i velferdstilbud, kulturtilbud og idrettstilbud. Helse, omsorg og oppvekst vil merke det. Færre læreplasser innen elektro og mekaniske fag kan true disse utdanningstilbudene hos Mosjøen videregående skole. I sum vil det føre til at Vefsn blir en mindre attraktiv kommune å bo i.

Styret i LO i Mosjøen og omland anmoder Quant og Alcoa om å gå i dialog med Bilfinger og de tillitsvalgte om hvordan de kan fortsette den gode utviklingen vi har sett og sikre arbeidsplassene – og helst også videreutvikle bedriften og det tilbudet de har i dag. Vefsn og Helgeland har behov for kompetansen, arbeidsplassene og mulighetene de fører med seg.

«Quant hadde ikke sett for seg å drive med alt Bilfinger hadde drevet med»

Bilfinger Helgelands skjebne bør være en tankevekker for hele lokalsamfunnet