Etter at vi tillitsvalgte på Bilfinger hadde vårt første møte med den nye vedlikeholdsleverandøren til Alcoa var vi veldig forundret. Vi hadde noen dager i forveien fått vite at vedlikeholdskontrakten ikke gikk til Bilfinger, men til et svensk selskap ved navn Quant Service. Quant hadde ikke sett for seg å drive med alt Bilfinger hadde drevet med. Ikke prosjekter og heller ikke serve andre kunder. Kun vedlikehold omfattet av kontrakten, cirka 80 årsverk for de utførende. Det var dette som forundret oss. Vi er forundret over hvordan man skal klare å serve verket uten andre bein å stå på. En virksomhetsoverdragelse som det skrives om i avisen, betyr ikke at man kun bytter logo på arbeidsjakken. Den nye bedriften kan fult lovlig nedbemanne etter overdragelsen hvis de ønsker å endre eller rasjonere driften.

Bilfinger har i dag 143 ansatte, den nest største private arbeidsplassen i Vefsn. Konsekvensene av en ytterligere reduksjon av arbeidsplasser i en så liten kommune som Vefsn kan man bare tenke seg. Gjennom å ha flere kunder enn bare Alcoa har Bilfinger vokst og samtidig hevet kompetansen til de ansatte. Vi har i dag et meget moderne maskineringsverksted med cnc styrte maskiner. Sveisere med sertifikater og prosedyrer for de fleste sveisemetoder. Mekanikere med høy kompetanse innen roterende utstyr, hydraulikk og teknisk utstyr. Elektrikere for både høy og lavspent samt automatikere og meget dyktige ingeniører som designer og beregner de utroligste ting. Sammen blir dette et meget godt tilbud med tjenester for mange virksomheter «utenfor porten» og ikke bare Alcoa. Kundelisten er lang.

Ved å til enhver tid ha inne 13 til 15 lærlinger er Bilfinger i høy grad med på å holde linjene på de videregående skolene oppe. I starten av året vant vi gullfjæren, prisen for beste lærebedrift i Mosjøen. Vi er veldig stolte over alle våre kolleger for sammen er ikke den eneste ting vi ikke får til. Nå håper vi at også Quant vil se verdien av dette og fortsette satsingen som Bilfinger har gjort de siste 11 årene i Vefsn. Med kun et bein å stå på vil ikke alt det som er ramset opp vært mulig. Ved å splitte Bilfinger opp i flere andre firmaer vil det heller ikke være mulig. Det er derfor viktig i disse spennende dager å huske at Bilfinger Helgeland har vært så inderlig mye mer enn bare vedlikeholdet på Alcoa.

Verkstedklubben Fellesforbundet Bilfinger Helgeland.

El og It klubben i Bilfinger.

FLT’s medlemmer i Bilfinger.

Les også

Bilfinger Helgelands skjebne bør være en tankevekker for hele lokalsamfunnet